+359 2 963 43 23
Follow us
МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

За наш дългогодишен клиент търсим професионалист за позицията

Мениджър Човешки ресурси

Основни задължения:

 • Отговаря за цялостната дейност по отношение на човешките ресурси в компанията;
 • Следи и подпомага рационалното използване на кадровия потенциал, отчитайки перспективите и неговото развитие;
 • Организира и прилага програми за планиране на приемствеността в организацията, идентифициране на ключови служители и хората с потенциал за развитие в организацията;
 • Създава и контролира системи за оценка на персонала на всяко ниво позиции в организацията;
 • Организира и координира разработването на комплексни програми по повишаване на мотивацията на служителите от различните нива в организацията;
 • Внедрява ефективни практики за организационно развитие и следи за организационната ефективност, качеството и усъвършенстването на човешкия капитал както на концептуално и стратегическо, така и на оперативно ниво;
 • Консултира топ мениджмънта на компанията по въпроси, свързани с ЧР бизнеса, както и разрешаване на специфични и деликатни казуси;
 • Ръководи и напътства екипа от специалисти в областта на човешките ресурси;
 • Създава политики, усъвършенства и прилага програми за ориентиране, обучение, развитие, привличане и задържане на таланти;
 • Позицията е подчинена и се отчита на Борда на директорите на компанията.

Очаквания към кандидатите:

 • Образование или допълнителна квалификация, свързани с модерните концепции за управление на персонала;
 • Опит на роли, свързани с управлението на функциите по човешки ресурси в средни или големи компании;
 • Доказани резултати при създаване и въвеждането на ЧР политики;
 • Опит в управлението и мотивацията на различни нива служители – мениджъри, експерти и редови персонал;
 • Сериозно участие в проекти и дейности по оценяване, обучение и развитие, планиране на приемствеността на различни нива от персонала – мениджъри и служители;
 • Самоинициативност, иновативност, гъвкавост и последователност при изпълнение на поставените цели;
 • Умения за комуникация на различни нива в организацията, способност за убеждаване, както и консултантски подход при взаимодействие със служители и мениджмънт;
 • Технически умения, свързани с функцията по управление и развитие на човешките ресурси;
 • Добро ниво на английски език;
 • Шофьорска книжка – предимство;
 • Възможност за пътуване в страната в определени случаи.

В случай, че проявявате интерес към посочената позиция, ще се радваме да получим Вашата кандидатура.
Конфиденциалността е гарантирана. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №2118, валиден от 27.09.2016г.