+359 2 963 43 23
Follow us

МЕХАНИЧЕН КОНСТРУКТОР

Ref. No. MC0911

Хорайзънс търси да привлече нови членове към екипа на българска компания, лидер в разработката, производството и дистрибуцията на електронни продукти.
Поради разрастването си на пазара, компанията се нуждае от енергията и желанието на професионалисти за следната позиция:


МЕХАНИЧЕН КОНСТРУКТОР

КАНДИДАТСТВАЙ

Задължения и отговорности:

 

 •  Конструиране на механични, електромеханични и/или електронни устройства и изделия;
 •  Изготвяне на идейни проекти, скици и технически задания;
 •  Проектиране и чертане на механични детайли със Solid Works, Pro engineer, Autocad; 
 •  Познания и опит по проектиране на инструменти за шприцоване на пластмасови детайли (кутии);
 •  Обезпечаване на работните задания с информация относно спазването на патентните права, приложимите стандарти, нормите за охрана на труда, ефективността на разработваните машини и детайли;
 •  Изготвяне на принципни схеми за свързване на отделните детайли;
 •  Анализиране на техническите разчети и финансово икономическите показатели при изработката на нови машини;
 •  Изработване на техническата документация, съпътстваща новите изделия;
 •  Усъвършенстване на вече съществуващи машини и детайли с цел подобряване на техните характеристики;
 •  Изпълняване и други задачи, поставени от ръководството във връзка с възложената му работа;

 

 

 •  Носи отговорност за качеството на извършваната работа и в случаите на нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика.
 •  Отговаря за спазване на нормативната уредба – правилното използване на патенти, изобретения, съответствие на новите машини и детайли с приложимите стандарти, изискванията за безопасни условия на труд и техническа безопасност;
 •  Носи отговорност за съхранението на получените от него документи, задания, проекти, изходни данни и др.

 

 

Изисквания:

 •  Висше техническо, образователна степен инженер;
 •  Професионален опит най-малко 3 г. като проектант или конструктор;
 •  Владеене на английски език – писмено и говоримо.
 •  Умение за работа в екип;
 •  Инициативност за решаване на възникнали в хода на работата проблеми.

Компанята Ви предлага:

 •  Мотивираща работна среда;
 •  Възможност за професионално израстване;
 •  Развитие в динамична, бързо разрастваща се компания;
 •  Възможност да участвате в интересни и разнообразни проекти;
 •  Атрактивно заплащане и бонуси в зависимост от постигнатите резултати.

КАНДИДАТСТВАЙ

About the Author

Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 14 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations. Horizons owns license №2118 from 27.09.2016.