+359 2 963 43 23
Follow us

МЕХАНИЧЕН КОНСТРУКТОР

Ref. No. MC0911

Хорайзънс търси да привлече нови членове към екипа на българска компания, лидер в разработката, производството и дистрибуцията на електронни продукти.
Поради разрастването си на пазара, компанията се нуждае от енергията и желанието на професионалисти за следната позиция:

МЕХАНИЧЕН КОНСТРУКТОР

КАНДИДАТСТВАЙ

Задължения и отговорности:

 

 •  Конструиране на механични, електромеханични и/или електронни устройства и изделия;
 •  Изготвяне на идейни проекти, скици и технически задания;
 •  Проектиране и чертане на механични детайли със Solid Works, Pro engineer, Autocad; 
 •  Познания и опит по проектиране на инструменти за шприцоване на пластмасови детайли (кутии);
 •  Обезпечаване на работните задания с информация относно спазването на патентните права, приложимите стандарти, нормите за охрана на труда, ефективността на разработваните машини и детайли;
 •  Изготвяне на принципни схеми за свързване на отделните детайли;
 •  Анализиране на техническите разчети и финансово икономическите показатели при изработката на нови машини;
 •  Изработване на техническата документация, съпътстваща новите изделия;
 •  Усъвършенстване на вече съществуващи машини и детайли с цел подобряване на техните характеристики;
 •  Изпълняване и други задачи, поставени от ръководството във връзка с възложената му работа;

 

 

 •  Носи отговорност за качеството на извършваната работа и в случаите на нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика.
 •  Отговаря за спазване на нормативната уредба – правилното използване на патенти, изобретения, съответствие на новите машини и детайли с приложимите стандарти, изискванията за безопасни условия на труд и техническа безопасност;
 •  Носи отговорност за съхранението на получените от него документи, задания, проекти, изходни данни и др.

 

 

Изисквания:

 •  Висше техническо, образователна степен инженер;
 •  Професионален опит най-малко 3 г. като проектант или конструктор;
 •  Владеене на английски език – писмено и говоримо.
 •  Умение за работа в екип;
 •  Инициативност за решаване на възникнали в хода на работата проблеми.

Компанята Ви предлага:

 •  Мотивираща работна среда;
 •  Възможност за професионално израстване;
 •  Развитие в динамична, бързо разрастваща се компания;
 •  Възможност да участвате в интересни и разнообразни проекти;
 •  Атрактивно заплащане и бонуси в зависимост от постигнатите резултати.

КАНДИДАТСТВАЙ