+359 2 963 43 23
Follow us
КOOPДИНАТOР „РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ЗА ХРАНИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ И РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ”

КOOPДИНАТOР „РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ЗА ХРАНИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ И РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ”

Нашият клиент е Фондация Българска Хранителна Банка. За нуждите на организацията и във връзка с увеличаващите се обеми на работа търсим сериозен и мотивиран човек за позиция:

КOOPДИНАТOР „РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ЗА ХРАНИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ И РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ”

Основни задължения:

 •  Координира процеса на кандидатстване и подбор на организации-партньори, получаващи дарени храни.
 • Обучава организациите-партньори за стриктното прилагане на изискванията и стандартите за безопасност     на храните и проследява изпълнението.
 • Подготвя разпределението на дарените храни до организациите-партньори.
 • Поддържа база данни с организации-партньори за разпределяне на дарени храни.
 • Отговаря за навременното, коректно и прозрачно отчитане на организациите-партньори за получените  дарения на храни, подпомогнатия брой нуждаещи се хора, формите на подпомагане и тяхната честота.
 • Координира проучването и анализа на нуждите от храна и планирането на ефективни програми за          хранително подпомагане.
 • Привлича доброволци за подпомагане на оперативните дейности на БХБ.
 • Отговаря за поддържане на база данни за доброволците на БХБ.
 • Координира работата на доброволците на БХБ в логистичния склад на БХБ.
 • Проследява и анализира настъпващите промени в социалната сфера и действащите програми и практики  в областта на социалното подпомагане.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование
 • Висока компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Access или алтернативни)
 • Отлични умения за писмена и устна комуникация
 • Отлични умения за работа в екип
 • Отлични организационни умения
 • Конфиденциалност, чувство за лична отговорност и самоконтрол
 • Умения за работа при стрес и високо напрежение
 • Владеене на английски език
 • Свидетелство за управление на МПС, категория В – предимство
 • Локацията на склада е в Слатина – Булгарплод, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 13

Какво предлага организацията:

 • Работа на постоянен трудов договор.
 • Коопериране със социално ангажиран екип и партньори.
 • Работа за организация с мисия и кауза.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016.