+359 2 963 43 23
Follow us
КOOРДИНАТОР ЛОГИСТИКА

КOOРДИНАТОР ЛОГИСТИКА

Нашият клиент е Фондация Българска Хранителна Банка. За нуждите на организацията и във връзка с увеличаващите се обеми на работа търсим сериозен и мотивиран човек за склада в гр.София на позиция:

КOOРДИНАТОР ЛОГИСТИКА ЗА  ГР. СОФИЯ

Основни задължения:

 • Осигурява безопасност, проследимост и качество на храните в съответствие с добрите практики и законодателните изисквания (българското и европейското законодателство).
 • Участва в организирането на работата в централната складова база, подреждането и правилното съхранение на дарените храни и поддържането на хиегиената, в съответствие с изискванията за безопасност на храните, действащите нормативни и технически норми.
 • Организира доставката на дарени храни съвместно с дарители и логистични партньори или осъществява доставка на дарени храни до склада на БХБ при необходимост.
 • Отговаря за подготовката и проверката на дарените храни, тяхното качество и срок на годност.
 • Извършва товаро-разтоварни операции с електрокар и на ръка (прием, складиране и съхранение на дарените храни).
 • Работи със складова програма, складови документи и документи, свързани с транспорт на дарени храни.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Професионален опит в областта на складовата логистика, работа в склад за храни и организиране на доставки.
 • Ползване на програма за управление на складови наличности или друг специализиран софтуер за управление на материални запаси.
 • Основни компютърни умения.
 • Правоспособност за управление на електрокар / високоповдигач
 • Свидетелство за управление на МПС, категория В или по-висока.
 • Умения за работа под напрежение.
 •  Умения за работа в екип.
 • Отлични организаторски качества.
 • Ефективно управление на времето.

Локацията на склада е в Слатина – Булгарплод, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 13

Какво предлага организацията:

 • Работа на постоянен трудов договор.
 • Коопериране със социално ангажиран екип и партньори.
 • Работа за организация с мисия и кауза.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016.