+359 2 963 43 23
Follow us
КООРДИНАТОР СКЛАД НА БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА ЗА ГР.ВАРНА

КООРДИНАТОР СКЛАД НА БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА ЗА ГР.ВАРНА

Нашият клиент е Фондация Българска Хранителна Банка. За нуждите на организацията и във връзка с новооткритият склад в град Варна търсим сериозен и мотивиран човек на позиция:

КООРДИНАТОР СКЛАД НА БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА ЗА ГР.ВАРНА

Основни задължения:

 • Представлява Българска хранителна банка сред партньори във Варна и региона.
 • Извършва приема, подреждането и съхранението на храните в склада в съответствие с изискванията за безопасност на храните, действащите нормативни и технически норми.
 • Развива и поддържа контакти с дарители на храни във Варна и региона.
 • Осъществява доставка на дарени храни до склада при необходимост и координира доставката от дарители и логистични партньори.
 • Отговаря за подготовката и проверката на дарените храни, тяхното качество и срок на годност.
 • Работи със складова програма, складови документи и документи, свързани с транспорт на дарени храни.
 • Поддържа контакт с организации-партньори за получаване на дарени храни и договаря с тях подходящи количества и график за предаване на храните.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование.
 • Ползване на програма за управление на складови наличности или друг специализиран софтуер за управление на материални запаси.
 • Добри компютърни умения.
 • Свидетелство за управление на МПС, категория В или по-висока.
 • Умения за работа под напрежение.
 • Умения за работа в екип.
 • Отлични организаторски и комуникативни качества.

Какво предлага организацията:

 • Работа на постоянен трудов договор.
 • Коопериране със социално ангажиран екип и партньори.
 • Работа за организация с мисия и кауза.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №2118, валиден от 27.09.2016 г.