+359 2 963 43 23
Follow us
МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 

За наш дългогодишен клиент търсим професионалист за позицията

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 

Основни задължения

 • Отговаря за цялостната дейност по отношение на човешките ресурси в компанията;
 • Следи и подпомага рационалното използване на кадровия потенциал, отчитайки перспективите и неговото развитие;
 • Организира и прилага програми за планиране на приемствеността в организацията, идентифициране на ключови служители и хората с потенциал за развитие в организацията;
 • Създава и контролира системи за оценка на персонала на всяко ниво позиции в организацията;
 • Организира и координира разработването на комплексни програми по повишаване на мотивацията на служителите от различните нива в организацията
 • Въвежда и утвърждава ролята на Мениджър човешки ресурси в организацията, като бизнес партньор;
 • Внедрява ефективни практики за организационно развитие и следи за организационната ефективност, качеството и усъвършенстването на човешкия капитал както на концептуално и стратегическо, така и на оперативно ниво;
 • Консултира топ мениджмънта на компанията по въпроси, свързани с ЧР бизнеса, както и разрешаване на специфични и деликатни казуси;
 • Ръководи и напътства екипа от специалисти в областта на човешките ресурси;
 • Направлява политиката по подбор на персонала, участва в привличането на ключови позиции, работи за изграждане на добра работодателска марка;
 • Създава политики, усъвършенства и прилага програми за ориентиране, обучение, развитие, привличане и задържане на таланти;
 • Позицията е подчинена и се отчита на Борда на директорите на компанията.

Очаквания към кандидатите

 • Образование или допълнителна квалификация, свързани с модерните концепции за управление на персонала;
 • Опит на роли, свързани с управлението на функциите по човешки ресурси в средни или големи компании;
 • Доказани резултати при създаване и въвеждането на ЧР политики;
 • Опит в управлението и мотивацията на различни нива служители – мениджъри, експерти и редови персонал;
 • Сериозно участие в проекти и дейности по оценяване, обучение и развитие, планиране на приемствеността на различни нива от персонала – мениджъри и служители;
 • Самоинициативност, иновативност, гъвкавост и последователност при изпълнение на поставените цели;
 • Умения за комуникация на различни нива в организацията, способност за убеждаване, както и консултантски подход при взаимодействие със служители и мениджмънт;
 • Технически умения, свързани с функцията по управление и развитие на човешките ресурси;
 • Добро ниво на английски език;
 • Шофьорска книжка – предимство;
 • Възможност за пътуване в страната в определени случаи.

 

В случай, че проявявате интерес към посочената позиция, ще се радваме да получим Вашата кандидатура.
Конфиденциалността е гарантирана. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

About the Author

Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 14 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations. Horizons owns license №2118 from 27.09.2016.