+359 2 963 43 23
Follow us
ЕКСПЕРТ ОБУЧЕНИЕ

ЕКСПЕРТ ОБУЧЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на схема “Ново работно място 2015”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“, Хорайзънс България ООД търси да назначи на трудов договор

ЕКСПЕРТ ОБУЧЕНИЕ

Отговорности:

 • Създаване и развиване на политика по обучение на дружеството;
 • Основен и периодичен анализ на потребностите от обучения;
 • Дизайн и имплементиране на различни видове програми и обучения;
 • Провеждане на обучения и тренинги със служителите и корпоративни клиенти на дружеството;
 • Анализ на обратната връзка и проследяване на резултата от проведените обучения;
 • Намиране на външни обучители и договаряне на условия за съвместна работа;
 • Подготовка на оферти за обучения;

Изисквания:

да отговаряте на един от следните критерии

– да сте продължително безработни и неактивни лица ИЛИ

– безработни младежи до 29г. ИЛИ

– безработни лица на възраст над 54 г.

 • Да сте регистрирани като безработни в ДБТ;
 • Да имате интереси в областта на Управлението на човешки ресурси;
 • Да притежавате умение за приоритизиране на задачи и спазване на крайни срокове;
  да имате много добро ниво на владеене на английски език (втори чужд език е предимство);
 • Отлична компютърна грамотност-Word, Excel, PowerPoint, Outlook;

Ако проявявате интерес към консултантската дейност в областта на управлението на човешки ресурси , моля да ни изпратите автобиография със снимка.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016.