EXECUTIVE ROLES APPLICATION FORM    I confirm that I have acquainted and accept the Horizons Bulgaria Ltd. Personal Data Policy/Запознах се с Политиката за използване на лични данни на Хорайзънс България.
    I hereby agree that my Personal Data will be processed from Horizons Bulgaria Ltd. for the purpose of providing of intermediary services for job application/ Съгласявам се личните ми данни да бъдат използвани от Хорайзънс България за целите на посредническата дейност при кандидастване за работа
    I hereby agree to receive information from Horizons Bulgaria Ltd. regarding future career opportunities and HR services/ Съгласявам се да получавам информация за бъдещи кариерни възможности и услуги.