+359 2 963 43 23
Follow us

Директор на регионален корпоративен център за Северен централен регион

Нашият клиент е една от най-успешно позиционираните универсални банки в България както в корпоративното, така и в индивидуално банкиране, добре развита и функционираща клонова мрежа, отлична инфраструктура, разнообразни и конкурентни продукти. Нашата цел е да привлечем утвърден професионалист с много добри управленски и комуникационни умения за позицията:

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН КОРПОРАТИВЕН ЦЕНТЪР за Северен централен регион.

Изисквания:

 • Най-малко 5 години опит в сферата на банковите и финансови услуги;
 • Задълбочени познания за МСП сегмента в Северния централен регион, както и за продуктите и услугите, свързани с него;
 • Отлични органицазионни умения, изявена способност водене на преговори, планиране и изпълнение на поставените цели и постигане на резултати;
 • Висше икономическо образование;
 • Владеенето на английски език е предимство.

Отговорности:

 • Координиране, организиране и контролиране на цялостната дейност на регионалния корпоративен център;
 • Изпълнение на количествените и качествените показатели на центъра, с оглед постигане на поставените бизнес цели;
 • Провеждане и прилагане на стратегията на Банката за развитие на МСП бизнеса в региона;
 • Привличане и поддържане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори на Банката в сегмента МСП в региона;
 • Управление на екип от професионалисти;
 • Представяне на банката на регионално ниво за този сегмент.

Нашият клиент предлага:

 • Условия за професионална реализация в динамично развиваща се банкова институция;
 • Възможност за личностно признание, висока оценка на индивидуалните резултати и възнаграждение за постигане на целите;
 • Насърчаване на нестандартни предложения и иновативни идеи.

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете Вашето CV на apply@horizons.bg, като посочите референтния номер – Ref.No DRCC0112 .

About the Author

Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 14 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations. Horizons owns license №2118 from 27.09.2016.