+359 2 963 43 23
Follow us

Директор на регионален корпоративен център за Северен централен регион

Нашият клиент е една от най-успешно позиционираните универсални банки в България както в корпоративното, така и в индивидуално банкиране, добре развита и функционираща клонова мрежа, отлична инфраструктура, разнообразни и конкурентни продукти. Нашата цел е да привлечем утвърден професионалист с много добри управленски и комуникационни умения за позицията:

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН КОРПОРАТИВЕН ЦЕНТЪР за Северен централен регион.

Изисквания:

 • Най-малко 5 години опит в сферата на банковите и финансови услуги;
 • Задълбочени познания за МСП сегмента в Северния централен регион, както и за продуктите и услугите, свързани с него;
 • Отлични органицазионни умения, изявена способност водене на преговори, планиране и изпълнение на поставените цели и постигане на резултати;
 • Висше икономическо образование;
 • Владеенето на английски език е предимство.

Отговорности:

 • Координиране, организиране и контролиране на цялостната дейност на регионалния корпоративен център;
 • Изпълнение на количествените и качествените показатели на центъра, с оглед постигане на поставените бизнес цели;
 • Провеждане и прилагане на стратегията на Банката за развитие на МСП бизнеса в региона;
 • Привличане и поддържане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори на Банката в сегмента МСП в региона;
 • Управление на екип от професионалисти;
 • Представяне на банката на регионално ниво за този сегмент.

Нашият клиент предлага:

 • Условия за професионална реализация в динамично развиваща се банкова институция;
 • Възможност за личностно признание, висока оценка на индивидуалните резултати и възнаграждение за постигане на целите;
 • Насърчаване на нестандартни предложения и иновативни идеи.

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете Вашето CV на apply@horizons.bg, като посочите референтния номер – Ref.No DRCC0112 .