+359 2 963 43 23
Следвайте ни
ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

еурчр

 

 

 

 

„Хорайзънс България“ ООД проведе втората си заключителна прескоференция на 6 октомври 2017г. в Work & Share Coworking Space по повод реализацията на проект BG05M9OP001- 1. 003-0282-C01 “Oсигуряване на заетост и подобряване на качеството на живот в Хорайзънс България ООД“.

Бенефициент на проекта е Хорайзънс България ООД. Участие взеха Николай Николов, изпълнителен директор и Десислава Пенчева, координатор по програмата, представяйки чрез презентация постигнатите резултати.
На пресконференцията бяха обсъдени и споделени реализираните цели по набиране на служители по програмата, както и закупеното оборудване, с цел подобряване качеството на живот в Хорайзънс България ООД.
На събитието присъстваха представители от ДБТ „Възраждане“, също така и представители от Министерството на труда и социалната политика/ ОПРЧР.

Присъственият лист може да видите тук.

Снимки от пресконференцията:

04

04

04

About the Author

Horizons е консултантска фирма с над 14-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на средно управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №2118, валиден от 27.09.2016.