СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Проведена заключителна конференция

Проведена заключителна конференция

еурчр

 

 

 

 

„Хорайзънс България“ ООД проведе втората си заключителна прескоференция на 6 октомври 2017г. в Work & Share Coworking Space по повод реализацията на проект BG05M9OP001- 1. 003-0282-C01 “Oсигуряване на заетост и подобряване на качеството на живот в Хорайзънс България ООД“.

Бенефициент на проекта е Хорайзънс България ООД. Участие взеха Николай Николов, изпълнителен директор и Десислава Пенчева, координатор по програмата, представяйки чрез презентация постигнатите резултати.
На пресконференцията бяха обсъдени и споделени реализираните цели по набиране на служители по програмата, както и закупеното оборудване, с цел подобряване качеството на живот в Хорайзънс България ООД.
На събитието присъстваха представители от ДБТ „Възраждане“, също така и представители от Министерството на труда и социалната политика/ ОПРЧР.

Присъственият лист може да видите тук.

Снимки от пресконференцията:

04

04

04