+359 2 963 43 23
Следвайте ни
ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ

ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ

Нашият клиент е един от водещите застрахователни брокери на българския пазар, с утвърдена позиция, изградени структури, отличен екип и стабилно нарастващ пазарен дял. За постигане на техните още по-амбициозни цели търсим да привлечем професионалист с доказани резултати от бранша на позицията:

Търговски управител

Позицията е част от старши мениджърския екип на компанията, подчинена е директно на управителен съвет на по-голяма търговска структура и предполага наличието на лидерски опит и подход при управление на този бизнес.

Основни отговорности:

 • Ръководи, координира и контролира застрахователната дейност в бизнеса на брокера, както и в по-голямата търговска структура.
 • Разработва и осигурява прилагането на бизнес план за дейността на дружеството.
 • Работи за постигане на целите за продажби на застраховките, за повишаване на качеството на услугите и клиентското удовлетворение.
 • Контролира дейността по изплащането на премиите към застрахователите.
 • Организира и координира провеждане на обучения и продуктови кампании с цел повишаване на професионалната квалификация и ефективността на персонала на дружеството и на бизнес групата от компании.
 • Участва в одобряване на специфични оферти и предлага за взимане на бизнес и управленски решения.
 • При нужда взема участие в решаването на застрахователни спорове между клиенти, застрахователи и други дружества в групата.
 • Разпределя и контролира изпълняването на специфични задачи свързани със застрахователната дейност.
 • Участва в договаряне и разработване на проекти за сключване на рамкови споразумения със застрахователите от името на групата от които е дружеството.

Очаквания към кандидатите:

 • Подходящо висше образование – икономическо, юридическо или в областта на застраховането.
 • Професионален опит в продажбата на разнообразни застрахователни продукти – имуществени, медицински, здравни, автомобилни застраховки, застраховка живот, рента, злополука, селско стопанство и други – минимум 5 години.
 • Управлението на търговски екипи – минимум 5 години.
 • Изявени лидерски и организационни качества, умения за ръководене на екип.
 • Комуникативност, инициативност и ориентация към високи резултати.
 • Добра компютърна грамотност и дигитална компетентност.

Компанията предлага:

 • Утвърден търговски бранд и модел на работа.
 • Добро базово възнаграждение и бонуси, обвързани със степента на постигнатите резултати.
 • Подкрепата и сигурността на голяма бизнес група с разнообразни бизнеси.
 • Позитивна и благоприятна среда на работа с утвърдени професионалисти.
 • Дългосрочна ангажираност и възможност за професионално развитие в стабилна и растяща компания.

Ако разпознавате себе си в горните редове и нашето предложение е интересно за Вас, изпратете ни актуална автобиография. Конфиденциалността Ви в процеса на подбор е гарантирана.
Ще имаме възможност да се свържем само с ограничен брой професионалисти, с които да дискутираме в детайли нашето предложение.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбора.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.