+359 2 963 43 23
Следвайте ни
ТEХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК АНАЛИЗ НА БИЗНЕС ДАННИ

ТEХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК АНАЛИЗ НА БИЗНЕС ДАННИ

За наш клиент – сериозна и добре развита чуждестранна търговска банка, търсим да назначим по проект за временна заетост (период 4 месеца):

Технически сътрудник анализ на бизнес данни

Отговорности:

  • Преглед,обработка и корекция на съществуващи записи на клиенти в база данни
  • Търсене на информацията сред документите на банката

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Умения за работа с компютър и опит с различните програми на Microsoft Office
  •  Английски език – ниво B1 – B2
  • Опит в обработка на документи

Ние предлагаме:

  • Опит в банкова институция
  • Работа в млад и динамичен екип
  • Коректност и точност от страна на работодателят
  • Възнаграждение от 900 лева бруто

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016