+359 2 963 43 23
Следвайте ни
TЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, СТРОИТЕЛСТВО

TЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, СТРОИТЕЛСТВО

Във връзка с развитието на нови бизнес проекти на нашия клиент – лидер в областта на жилищното и индустриалното строителство, търсим да назначим:

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, СТРОИТЕЛСТВО

Задължения и отговорности:

 • Организира, ръководи и контролира работата на подизпълнителите
 • Проследява точността на изпълнение на проектната документация
 • Планира, заявява и контролира материалите, необходими за изпълнението на поставените задачи
 • Участва в изготвянето на работни графици
 • Следи за спазването на мерките за безопасност на труда, пожарна безопасност и нарушаване на екологичните изисквания
 • Изготвя ежеседмични подробни количествени сметки за извършената работа
 • Отчита количественото и качественото изпълнение на строителството и строително-монтажните дейности
 • Отговаря за своевременното отстраняване на пропуски и нарушения при изпълнение на задачите

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – Строителен инженер
 • Минимум 2 години професионален опит в изпълнението на Груб строеж или Довършителни дейности
 • Отлични познания по строителна и проектна документация
 • Отлично познаване на процесите и операциите при отделните видове СМР
 • Опит в изготвянето на разчети и планиране на необходимите материали и ресурси
 • Компютърни умения – AutoCAD, MS Office

Работодателят предлага:

 • Дългосрочни трудови взаимоотношения
 • Отлично възнаграждение
 • Структурирана бонусна система
 • Възможност за професионално развитие и реализация

В случай, че проявявате интерес към посочената позиция, ще се радваме да получим Вашата кандидатура. Конфиденциалността е гарантирана.
Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016г