+359 2 963 43 23
Следвайте ни
СТАЖАНТ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

СТАЖАНТ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Стажант Подбор на персонал по МОН практики

Във връзка с проекта Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г., финансиран от Европейския съюз, търсим да назначим

СТАЖАНТ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Кандидатите трябва да са активни студенти (редовна или задочна форма), да не са провеждали друга практика по програмата.

Практическо обучение съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно предварително изготвена програма.

УСЛОВИЯ НА РАБОТА

 • Гъвкаво работно време (пълен или непълен работен ден);
 • Възможност за съчетаване на работата с програмата в университета;
 • Участие в събития за кариерно консултиране и развитие.

ЗАДАЧИ, КОИТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА СТУДЕНТЪТ

 • Събиране и систематизиране на информация за различни индустрии;
 • Осъществяване на първоначален контакт с потенциални кандидати за работа;
 • Селектиране на кандидати по документи;
 • Участие в изготвянето на обяви;
 • Изготвяне на профили на кандидати;
 • Поддържане и развиване на бази данни.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ

 • Базови познания в областите: човешки ресурси; маркетинг; организиране на събития;
 • Отлично владеене на английски език (втори чужд език е предимство);
 • Отлична компютърна грамотност-Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
 • Познания в областта на информационните технологии е предимство;
 • Интереси в областта на Управлението на човешки ресурси;
 • Умение за приоритизиране на поставените задачи, управление на времето и спазване на крайни срокове;
 • Умения за ефективна работа в екип;
 • Инициативност, гъвкавост и креативност.

В случай, че проявявате интерес към посочената позиция, ще се радваме да получим Вашата кандидатура.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016.