СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Специалист ТРЗ

Специалист ТРЗ

Нашият клиент, БУЛМЕТАЛ АД, е бързо развиваща се европейска компания, лидер в производството на метални опаковки.

Компанията предлага широка гама от размери и видове метален амбалаж, с реализация в различни индустриални сфери, което я прави една от най-разпознаваемите на европейския пазар.

Компанията търси да назначи опитен професионалист на позиция: Специалист ТРЗ, който да се присъедини към висококвалифициран и амбициозен екип.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Координиране и изпълнение дейността по администриране на персонала и изготвянето на работните заплати в дружеството;
 • Прилагане на изискванията на трудовото, социално и данъчно законодателство, свързани със заплащането на труда;
 • Консултиране на управленския състав по въпроси свързани с администриране на персонала и администриране на работни заплати;
 • Обработване на подадени от различните отдели данни във връзка с обработката на работни заплати;
 • Извършване на калкулация и начисляване на заплати, социални разходи и осигуровки;
 • Контролиране на реквизитите на първичните документи, касаещи изготвянето на ведомостите;
 • Съдействие при издаването на служебни бележки, справка за доходите и подаване на друга информация към служителите, според компетенциите си;
 • Активно подпомагане на дейността на Финансов отдел, както и другите отдели в компанията, според степента на своите правомощия;
 • Изготвяне на справки и отчети, свързани със заплати и социални осигуровки;
 • Осъществяване и поддържане на контакт с компетентните органи по трудово законодателство;
 • Подготвяне и предоставяне на статистическа информация към компетентните органи по трудово законодателство.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ:

 • Висше икономическо образование;
 • Минимум 2 години професионален опит в областта или сходна област;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office приложения (MS Word, Excel);
 • Опит в работата с информационни системи за администриране на служителите и администриране на възнагражденията;
 • Организираност и отговорност при поемане на ангажименти и спазване на крайни срокове;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Платен годишен отпуск в размер на 20 дни;
 • Възможност да станете част от иновативна компания и висококвалифициран екип;

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете Ваша актуална автобиография /CV/ със снимка. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.

Horizons е консултантска фирма с 20-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.