+359 2 963 43 23
Следвайте ни
СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ

СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ

Наш клиент е „Юнион Груп“ – българска компания, част от холдингово дружество.Във връзка с разширяване на дейността на фирмата, търсим отговорен и компетентен специалист за позицията:

Специалист ТРЗ

Основни отговорности и задължения:

 • Обработване, изчисляване и изготвяне на работните заплати на служителите
 • Изготвяне на графици и сумирано изчисляване на работното време
 •  Изготвяне на цялостна трудова документация – документи по назначаване и прекратяване, по промяна на трудовите отношения, подготвяне и регистриране трудови договори в НАП, подаване на данни към НОИ, Инспекция по труда, НСИ
 • Поддържане в изряден вид на трудовите досиета на служителите
 • Изготвяне заповеди за отпуски на персонала; Работа с болнични листове, както и произтичащите документи и справки, относно трудово-правните взаимоотношения с персонала

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование
 • Опит на подобна позиция –2 години
 • Теоретични и практически познания на трудово-правното и данъчно-осигурителното законодателства
 • Добра компютърна грамотност – Word и Excel
 • Висока отговорност и организираност към работния процес
 • Способност за ефективна комуникация и работа в екип

Предложението на компанията:

 • Трудов договор и много добро възнаграждение
 • Работа в приятна работна среда
 • Възможности за дългосрочна реализация и развитие в утвърдена, стабилна компания.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Конфиденциалността е гарантирана.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиденот 27.09.2016 г.