+359 2 963 43 23
Следвайте ни
СЪТРУДНИК СНАБДЯВАНЕ НА 4 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

СЪТРУДНИК СНАБДЯВАНЕ НА 4 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

За наш клиент – сериозна и добре развита чуждестранна търговска банка, търсим да назначим:

Сътрудник Снабдяване на 4 часов работен ден

Отговорности:

 • Поръчка на стоки и услуги за офисите и отделите на Банката;
 • Осигуряване качество на доставките и услугите, предмет на договарянето;
 • Поддръжка на склада на отдел „Материално и техническо осигуряване“;
 • Проверка на фактури;
 • Следене на движението на ДМА и инвентар между отделните структурни звена на Банката и отразяването им в системата за ДМА;
 • Оказване на съдействие и консултация на останалите отдели във връзка с доставките на стоки и/или услуги и ползването на системата за централизирани доставки;
 • Идентифициране на несъответствия и проблемите, възникнали в процеса на доставките и предприемане на действия по отстраняването им; последващ контрол;
 • Участие в инвентаризации;
 • Допълнителни задачи, поставени от Началник отдел „ Материално –техническо осигуряване и управление на разходите“;

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Много добри организационни умения
 • Отговорност и сериозно отношение към работата и поверените задачи
 • Завършено средно образование
 • Добра писмена и устна култура
 • Компютърна грамотност
 • Опит за заемане на длъжността не е задължителен, но предимство е опитът в работата с документи

*Работното време е от 11:00 до 15:00 часа.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016