СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Ръководител Екип Продажби в агенция за дигитален маркетинг

Ръководител Екип Продажби в агенция за дигитален маркетинг

Нашият клиент BullStream, международна агенция за дигитален маркетинг, базирана в София, България, която предлага множество услуги в сектора на дигиталния маркетинг, търси професионалист със солиден продажбен опит за позицията

Ръководител Екип Продажби

Успешният кандидат е талантлив, амбициозен и мотивиран, със солиден опит в продажбите в сектора на маркетинга или дигиталния маркетинг. Като част от разрастващия се екип на компанията, той/тя ще работи заедно с вътрешния маркетинг екип на компанията, за да развива и подобрява възможностите за увеличаване на продажбите на различни световни пазари.

Ръководител Екип Продажби е критична лидерска позиция за компанията, изискваща комбинация от стратегическо мислене, силни междуличностни умения и задълбочено разбиране на пазара на цифровия маркетинг.

Критично важно изискване за позицията е ипитът и способността за изграждане на система за управление на продажбите!!!

Тази роля включва използването на иновативни технологии и софтуер, включително Bitrx24 CRM (или подобен), опит в генерирането на потенциални клиентски запитвания или професионалното използване на LinkedIn (Sales Navigator), Clutch, Upwork (предимство)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЗИЦИЯТА

• Минимум 1-2 години опит в продажбите (услуги за маркетинг или цифров маркетинг)
• Опит в поддържането и генериране на бизнес от  UPWork (или подобни платформи) ще се счита за предимство
• Перфектно владеене на английски език – писмено и говоримо

Основни умения, изисквани за позицията:

1. Лидерски умения:
Способност да вдъхновява и ръководи високопроизводителен продажбен екип, предоставяйки насоки, мотивация и стратегическа посока.
2. Познания по Дигитален Маркетинг
Разбиране на стратегиите, технологиите и тенденциите в дигиталния маркетинг, за да се съгласуват продажбените усилия с предложенията на компанията.
3. Разработване на Продажбена Стратегия
Умения за създаване и изпълнение на ефективни продажбени стратегии, които се съгласуват с общите бизнес цели.
4. Управление на Взаимоотношенията с Клиенти
Силни междуличностни умения за изграждане и поддържане на взаимоотношения с клиенти, разбиране на техните нужди и осигуряване на удовлетвореност.
5. Анализ на Данни
Способност за анализ на данни за продажбите и ключови показатели за ефективност (KPIs), с цел взимане на информирани решения и непрекъснато подобряване на стратегиите за продажби.
6. Комуникационни Умения
Отлични устни и писмени комуникационни умения за ефективно представяне на предложението за стойност и преговаряне с клиенти. Работен език в компанията – английски.
7. Стратегическо Мислене
Способност за стратегическо мислене, предвиждане на пазарни тенденции и идентифициране на нови бизнес възможности.
8. Адаптивност
Гъвкавост за адаптиране към динамичната природа на цифровата индустрия, включително нововъзникващи технологии и променящи се поведения на клиентите.
9. Умения за Преговори
Силни умения за преговаряне за осигуряване на печеливши и взаимно изгодни споразумения с клиенти.
10. Резултатна ориентация
Целенасочен подход с акцент върху постигането и надвишаването на продажбените цели.
11. Пазарни Изследвания и Проучвания
Способност за набавяне на информация относно тенденциите в индустрията, дейностите на конкурентите и пазарните условия.
12. Управление на Екип
Лидерство при набирането, обучението и управлението на успешен продажбен екип, създаване на сътрудничество и високопроизводителна култура.
13. Ориентираност към Клиента
Фокус върху разбирането и задоволяването на нуждите на клиентите, осигурявайки положително преживяване за клиентите.
14. Управление на Бюджета
Опит в управлението на бюджети и ресурси, ефективно за постигане на продажбените цели.
15. Умения за Решаване на Проблеми
Способност за идентифициране на предизвикателства и разработване на креативни решения за намиране на решения.
16. Технологична Грамотност
Познаване на съответните продажбени и маркетингови технологии за оптимизиране на процесите и повишаване на ефективността.
17. Етично Поведение
Спазване на етичните стандарти и осигуряване на съответствие с индустриалните регулации.
18. Умения за Презентация
Способност за извършване на убедителни и въздействащи презентации пред клиенти и заинтересовани страни.
19. Умения за създаване на контакти
Умения за изграждане на връзки в индустрията, участие в събития и идентифициране на бизнес възможности.
20. Непрекъснато Обучение
Ангажимент за поддържане на актуалност относно развитието в индустрията и непрекъснато подобряване на уменията и знанията.
Тези умения колективно позволяват на ръководителя на продажбите в цифрова компания да се справя с предизвикателствата на цифровия пазар, да развива взаимоотношения с клиентите и да насърчава растежа на приходите на компанията.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА

• Възможности за кариерно развитие
• Възможности за развитие на кариерата в чужбина
• Възможност за пътуване и сътрудничество с други локации
• Конкурентно възнаграждение и бонус система

Horizons Bulgaria е водеща компания за набиране на персонал, специализирана в позиции за експерти и средно управление с 20 години опит на българския пазар. Нашият екип се състои от бизнес-ориентирани консултанти с индустриална специализация, професионално разбиране на бизнес тенденциите и активен подход към набирането и наемането чрез различни методологии и иновации.

Horizons притежава лиценз № 2118 от 27.09.2016 г.

Кандидатствайте за тази позиция