СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Речник на някои от често срещаните управленски позиции

Корпоративни или бизнес управленски позиции се дават на тези, които имат високо ниво на отговорност за дадена компания и за нейната печалба. Бизнес позициите и техните отговорности имат широк диапазон спрямо всяка организация и нейните конкретни нужди. В тази статия ще разгледаме някои от най-често срещаните ръководни длъжности. В предишните две статии направихме речници със съвременните ИТ и софтуерни позиции. Тези статиите с речници на съвременните длъжностите са част от текущата ни поредица, която съдържа кратко описание на позицията и алтернативни имена на ролите (ако има такива).

Какво представляват управленските позиции?

Управленските длъжности се използват за описание на работата на лица, които имат работа на високо ниво – C. „C“ ниво означава началник – от английски chief. Ръководителите на това топ ниво отговарят за вземането на решения и за стратегията, която допринася за успеха на дадена компания или организация. Способностите на всеки изпълнителен директор и ежедневните му задачи варират в зависимост от компанията, за която той работи.
Бизнес управленските позиции включват и тези с президент или директор в самата длъжност. Тези ръководители си сътрудничат с изпълнителни директори на топ „С“ ниво, за да вземат решения и да управляват организационната стратегия.
Въпреки че съществуват много имена на ръководни длъжности, които описват отделите и нивата на управление в бизнеса, в повечето компании могат да се намерят няколко основни позиции.

Ето имената на някои от често срещаните управленски позиции:

 

  • Изпълнителен директор (Executive Director)

Известни също като главни изпълнителни директори или изпълнителни мениджъри, изпълнителните директори отговарят за надзора на ежедневните дейности, създаването на бизнес планове, развитието на организационната култура, подобряването на ефективността, управлението на мениджъри на отдели, отчитането на приходите и ръководенето на бизнес стратегията.
Както в нестопанските организации, така и в бизнеса, изпълнителният директор се отчита на борда на директорите. Изпълнителният директор често е най-висшият ръководител в организация с нестопанска цел. В много отношения ролята на изпълнителния директор е същата като ролята на главния изпълнителен директор. Въпреки това, за разлика от главен изпълнителен директор, изпълнителният директор трябва да получи разрешение от борда на директорите, преди да продължи какъвто и да е важен проект. Целта на изпълнителния директор е да поддържа и ръководи мисията на организацията, която е определена от борда на директорите.

Алтернативни длъжности: Главен изпълнителен директор, изпълнителен мениджър

 

  • Главен изпълнителен директор (Chief Executive Officer)

Главните изпълнителни директори са най-високопоставеният изпълнителен директор на дадена компания. Те взимат главни и много важни корпоративни решения, управляват корпоративните операции и ресурси, определяйки визията, тона и имиджа на компанията, комуникират с борда на директорите и управленския екип.
Задълженията на изпълнителния директор варират в зависимост от размера на компанията. В големите корпорации често те отговарят само за мащабни операции, включително стратегическо планиране за растеж на компанията. В по-малък бизнес може да е по-ангажиран в ежедневните операции, заедно със задълженията за вземане на решения и управление. Главните изпълнителни директори управляват всички останали мениджъри.

Алтернативнa длъжност: CEO

 

  • Главен оперативен директор (Chief Operating Officer)

COO (главен оперативен директор) е висш изпълнителен директор, който се занимава с контрол върху ежедневните административни и оперативни функции на даден бизнес. Главният оперативен директор обикновено се отчита директно на главния изпълнителен директор (CEO) и се смята за втори в организационната йерархия.
Тези професионалисти отговарят за управлението на ежедневните операции с цел да се гарантира бизнес ефективността. Докато изпълнителният директор задава тон и визия на компанията, главният оперативен директор промотира този тон и изпълнява визията, като създава политики, както проектира и прилага планове. В зависимост от размера на компанията, този ръководител също може да управлява функциите по човешки ресурси, като заема активна роля в наемането на служители.

Алтернативни длъжности: Изпълнителен вицепрезидент по операциите, оперативен директор

 

  • Главен маркетинг директор (Chief Marketing Officer)

Този професионалист отговаря за маркетинговата стратегия, брандирането, разработването и изпълнението на маркетингови и рекламни кампании. Той е отговорен предимно за увеличаване на продажбите чрез реклама.
CMO също прави изследования, като е в крак с тенденциите, определя профила на клиентите и ги привлича. Тази конкретна позиция зависи от силните комуникативни умения на специалиста, за да могат маркетинговите планове да достигнат до подходящите клиенти и бизнес партньори.

Алтернативни длъжности: Директор по маркетинг

 

  • Главен финансов директор (Chief Financial Officer)

CFO (главен финансов директор) управлява финансите на компанията или организацията и нейната финансова отчетност. Той / тя преценява финансовите рискове и възможности, както и управлява финансовите мениджъри на по-ниско ниво. Той също така помага за определяне и проследяване на финансови цели, заложенте бизнес цели и бюджети.
Главният финансов директор отговаря също и за инвестициите на дадена компания. Финансовите директори трябва да могат да предсказват финансовите печалби и загубите на компанията, за да определят къде и кога да харчат пари. Това изисква да се занимават с бюджетиране и счетоводство, но също така и с прогнозиране.

Алтернативни длъжности: Финансов директор

 

  • Главен директор „Човешки ресурси“ (Chief Human Resources Officer)

Това е лидерска роля в организациите, която контролира цялия отдел по човешки ресурси и разработва стратегии и политики, които насърчават устойчивия растеж на компанията. Този директор е ръководител от най-високо ниво, отговорен за служителите в организацията. Той / тя ръководи управлението на човешкия капитал на организацията и системите на управление на човешки ресурси. Те могат също така са отговорни за процесите по придобиване на таланти и постигането на бизнес целите.
Това не е лесна работа, тъй като има различни задачи и отговорности, което прави тази роля много уникална за всяка организация. Тя варира в зависимост от структурата на организацията.

Алтернативни длъжности: Директор „Управление на човешките ресурси”, Главен директор „Управление на хора“. HR manager

 

  • Главен информационен директор (Chief Information Officer)

Информационният директор управлява ИТ и технологичните нужди на компанията. ИТ директорите също помагат на бизнеса да адаптират нови технологии. Те играят голяма роля в подпомагането на компаниите да се ориентират през дигиталните промени. Един пример е преминаването към използване на облачни технологии след години работа с локални сървъри.
Въпреки че има паралел между главния технологичен директор (CTO) и ролята на CIO, между тях има и някои главни разлики. Една от основните прилики е, че и двете изискват познание за бизнеса. Въпреки това, техническият директор е фокусиран основно върху технологията за външния растеж, като например разработване на технология за продукти за продажба, а CIO е по-фокусиран вътрешно върху инфраструктурата на компанията.

Алтернативни длъжности: ИТ директор, CIO

 

  • Главен директор „Бизнес развитие“ (Chief Business Development Officer)

Тези директори са наети от компаниите за разработване и изпълнение на стратегии за увеличаване на продажбите и печалбите на компанията. Накратко, целта на тази роля е да анализира пазара, да оцени конкуренцията, да наблюдава разработването на продукти и да контролира маркетинговите усилия.
Главният директор „Бизнес развитие“ е топ ръководна позиция. Точно там, споделяйки ниво с изпълнителния директор и главен оперативен директор, този професионалист контролира всички дейности, свързани с развитието на бизнеса.
В края на краищата, тази работа изисква цялостна визия за това какво иска клиентът, какво компанията може да предложи и как да ги свърже, като работи усилено за растежа и успеха на бизнеса.

Алтернативнa длъжност: Мениджър “Развитие на бизнеса“

 

  • Главен директор „Стратегия“ (Chief Strategy Officer)

Този директор е изпълнителен директор на топ „С“ ниво, който разработва и изпълнява стратегии за постигане на финансов растеж в дадена компания. Той подпомага изпълнителния директор на дадена компания с изпълнение на стратегии в компанията. Това е по-нова позиция, която се появи в компании на глобално ниво.
Тези ръководители разработват, комуникират, изпълняват и поддържат стратегически инициативи на компанията. Те работят в тясно сътрудничество с борда на директорите и висшия ръководен екип, за да създадат дългосрочни и краткосрочни инициативи на компанията и да ръководят компанията през процеса на планиране.

 

  • Вицепрезидент

Вицепрезидентът на дадена компания обикновено е вторият или третият в управленската верига. Той подкрепя Президента, като наблюдава вътрешните операции и се намесва, когато президентът не е на разположение.
Известни също като chefs или директори, вицепрезидентите често имат контрол над определен отдел или звено в рамките на една компания. Пример за име на подобна позиция може да бъде „Вицепрезидент Информационни технологии“. Вероятно той е по-ангажиран в ежедневните операции на един отдел, отколкото главният изпълнителен директор или главен оперативен директор, но относително неангажирани в останалите операции на компанията.

Списъкът не претендира за изчерпателност и може да бъде допълван с още позиции.

Източник: https://www.indeed.com/

Снимка: Freepik.com

Свържете се с нас