+359 886 837 181 +359 879 364 417

☎ информация за търсещи работа +359 878 232 174

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР ✿ ✿ ✿ КАНДИДАТСТВАЙ

РАЗВИТИЕ НА ЕКИПИ

 

Изграждане и сплотяване екипи

Опознаване на членовете на екипа
Групова динамика
Идентифициране на ролите в екипа

Екипна ефективност и взимане на решения

Изработване на групови цели и ценности
Самоуправляващи се групи-споделено лидерство
Ефективна групова комуникация
Методи за вземане на групово решение
Разпределяне на задълженията

Управление на конфликтите в екипа

Управление на трудови конфликти
Насърчаване на откритостта в екипа
Дефиниране на причините за конфликта в екипа
Креативен изход от конфликтите

Изпратете ни запитване за обучение