+359 2 963 43 23
Следвайте ни

РАЗВИТИЕ НА ЕКИПИ

 

Изграждане и сплотяване екипи

Опознаване на членовете на екипа
Групова динамика
Идентифициране на ролите в екипа

Екипна ефективност и взимане на решения

Изработване на групови цели и ценности
Самоуправляващи се групи-споделено лидерство
Ефективна групова комуникация
Методи за вземане на групово решение
Разпределяне на задълженията

Управление на конфликтите в екипа

Управление на трудови конфликти
Насърчаване на откритостта в екипа
Дефиниране на причините за конфликта в екипа
Креативен изход от конфликтите
 

Изпратете ни запитване за обучение

About the Author

Horizons е консултантска фирма с над 14-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на средно управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №2118, валиден от 27.09.2016.