+359 2 963 43 23
Следвайте ни
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА КОРПОРАТИВНИТЕ И ОБЕЗПЕЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА КОРПОРАТИВНИТЕ И ОБЕЗПЕЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

Нашият клиент е компания, част международен холдинг, лидер в изкупуването и управлението на вземания. Във връзка с бързото и динамично развитие, търсим отговорен и компетентен специалист за позицията:

Ръководител проекти в сферата на корпоративни и обезпечени вземания

Основни отговорности и задължения:

 • Организира работата по текущите търгове за обезпечени портфейли, в които компанията участва, като:
  o Прави първоначален преглед, анализ и предлага подход за извършване на оценка на портфейлите;
  o Изгражда вътрешната организация в дирекцията и компанията по анализа на портфейлите;
  o Осъществява цялостната комуникация с подходящите за анализа външни консултанти – оценителски фирми, адвокатски кантори и др.;
  o Следи за текущото изпълнение на заданията и сроковете;
  o Организира процеса по въвеждане на придобитите портфейли в оперативните системи на компанията, както и първоначалното му отчитане пред БНБ;
 • Организира процеса по конституиране на компанията като кредитор;
 • Участва в текущите проекти на холдингово ниво, където се изисква анализ и участие от страна на дирекцията;
 • Организира и управлява вътрешните проекти на дирекцията.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо или юридическо образование;
 • Професионален опит – опит в оценка, анализ и управление на кредитни портейли; умения за изграждане на финансови модели, както и събирането и управлението на просрочени и/или несъбираеми кредити на юридически лица са предимства;
 • Отлична компютърна грамотност и умения: MS Office (Excel, Access, Word, Internet); умения за работа със статистически софтуер е предимство;
 • Аналитично мислене и систематичност, самоинициативност;
 • Лоялност, прецизност, гъвкавост, комуникативност и отговорно отношение към работата; умения за работа в екип, управленска ориентация.

Предложението на компанията:

 • Трудов договор и много добро възнаграждение;
 • Отличен социален пакет;
 • Интересна и динамична работа в приятна работна среда с млад и мотивиран екип;
 • Възможности за дългосрочна реализация и развитие в утвърдена, стабилна компания.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография.

Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016.