СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Защо да се грижим за работната етика

Защо да се грижим за работната етика

Може би сте чели много за това как може да подобрите работната етика, както и за видовете морал на служителите и факторите, влияещи върху него. Доколко обаче сте запознати с действителната концепция за етиката и ползите от високия етичен дух на служителите, що се касае до ефективността и продуктивността им?

Етиката на служителите описва „цялостната перспектива, отношение, удовлетворение и увереност, които служителите чувстват на работното си място.“ По-общо казано, служителите с високо ниво на етика са щастливи служители. Компаниите с щастливи служители са известни с това, че печелят и превъзхождат тяхната конкуренция. Ясно е, че моралът е огромна грижа за бизнеса и е нужно да ни бъде всекидневен приоритет. По-долу изброяваме седемте основни предимства на работната етика на служителите, за да подчертаем допълнително това.

  • Високият морален дух на служителите води до засилена работа в екип.

С високия морален дух на служителите се повишава и нивото на удовлетвореност от работата, и общото чувство на благополучие. В резултат на това хората са по-склонни да работят заедно и да си сътрудничат като добре сплотен екип. Служителите с добро етично ниво имат по-добри перспективи по отношение на работата си. Те също се чувстват по-сигурни в своята роля и инвестират във вашата компания. Това ги прави мотивирани да работят усилено и да постигат повече като екип. В крайна сметка, мотивираните служители искат да спомагат за развитието на фирмата ви и да се задържат на работното си място. Те имат споделена визия и знаят, че екипната работа е най-добрият начин за гаранция на дългосрочен успех на вашата организация.

  • Компаниите с високо етично ниво се справят по-добре със задържането на служителите.

Щастливите служители искат да останат във вашата компания за дълго време. Ето защо компаниите с високо ниво на морал установяват, че нивата им на задържане са по-големи. Задържането на служители е важно за крайния фирмен резултат. Цената на голямото текучество може да бъде значителна за разрастващ се бизнес, особено когато непрекъснато се опитвате да замените служители със специфичен набор от умения.

Степента на удовлетвореност и задържането на служителите са ключови показатели за успех на бизнеса. Заслужава си да приоритизирате работната  етика на служителите и да задържите ценните членове на вашия екип.

  • Добрата етика подобрява отношенията в офиса.

Когато моралът е висок, служителите са склонни да проявяват по-малко негативно поведение и да изпитват по-малко стрес. В крайна сметка, това води до подобрени отношения на работното място – между служителите и между тях и ръководството. Когато служителите имат по-добри отношения с мениджърите си, те се чувстват по-уверени да поискат обучение и разяснения относно работните им цели и организационните такива. Тази връзка може да доведе до положителни промени по отношение на ангажираност, представяне и продуктивност.

  • Колкото по-високо е етичното ниво, толкова по-продуктивен е екипът.

Не е изненадващо, че когато служителите са положително настроени към работата си и офисната атмосфера, те са много по-продуктивни и готови да положат доброволни усилия. Този факт е подкрепен от множество изследвания. Според проучване на Университета на Уоруик от 2014 г., когато хората извършват дейности, които ги правят щастливи, тяхната продуктивност нараства. През 2004 г. изследователите Рат и Клифтън установяват, че служителите са далеч по-продуктивни, когато са имали повече позитивни, отколкото отрицателни взаимодействия на работа. Освен това проучване на Wharton Business School потвърди дългосрочна връзка между щастливите компании и акционерната възвръщаемост.

  • Щастливите компании имат по-малко отсъстващи служители.

Не е изненадващо, че не всички болнични се дължат на действително законно заболяване. Истината е, че понякога служителите решават да си вземат ден за психична отмора или да се престорят на болни, защото не могат да намерят ентусиазма да се появят на работа. Правят това, защото са недоволни от своята роля, от компанията и от това, което правят. Доклад на Gallup от 2008 г. установи, че средно всеки нещастен служител взема 15 допълнителни болнични дни годишно. Това отсъствие води до загуба на време, пари и резултати. С малко усилия компаниите могат да създадат ефективни системи за управление на представянето, които са проектирани да повишат нивото на етиката, така че служителите да се явяват всеки ден с желание.

  • По-високото ниво на етика води до по-голямо внимание към детайлите.

Ниският морал често кара служителите да не ги е грижа толкова за работата, което води до повече грешки. Този факт е валиден във всяка област, но е особено очевиден в медицината. Според изследванията, лекарите, които са в добро настроение, поставят диагнозите по-бързо и по-точно от нещастните си колеги. Допълнително, проучване от Университета в Торонто установи, че ниското настроение може да повлияе негативно върху начина, по който мозъкът ни обработва информацията. От друга страна, служителите са склонни да обръщат по-голямо внимание на детайлите във високоетична среда, защото наистина ги е грижа за резултата от проекта.

  • Щастливите служители са по-креативни.

Когато сме щастливи, ние по-лесно се освобождаваме от всички негативни емоции и фрустрации, които ограничават творческата ни мисъл. Ето защо, когато компаниите имат по-високи нива на етичност, те забелязват, че служителите им стават по-иновативни и решават сложни проблеми по нестандартни начини.
За щастие, има много начини за повишаване на работната етика. Може да се възползвате от всички горепосочени начини. Когато положите допълнителни усилия и приложите различни стратегии, помогате на служителите си да бъдат по-щастливи на работното място.

Прочетете още: Десет начина да изградите доверие във вашия екип

Свържете се с нас