СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОРИЗПРАТИ CV

Пресконференция по европроект

Пресконференция по европроект

Пресконференция по европроект “Осигуряване на заетост и подобряване на качеството на живот в „Хорайзънс България“ ООД

24.03.2017, 10:00, Work & Share Coworking Space

„Хорайзънс България“ ООД има удоволствието да Ви покани на пресконференция на 24 март 2017 г. (петък) от 10:00 в Work&Share Coworking Space (ул. Тинтява 15-17, в сградата на СофтУни) по повод реализацията на проект BG05M9OP001-1.003-0282-C01 “Осигуряване на заетост и подобряване на качеството на живот в „Хорайзънс България ООД“. Бенефициент на проекта е „Хорайзънс България“ ООД. Участие ще вземат Николай Николов, изпълнителен директор и Десислава Пенчева, координатор на програмата.

Проектът е на стойност 83 848,28 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Срокът за изпълнение е 14 месеца, считано от 16.08.2016 г. Общата цел на проекта е създаване на условия за заетост на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда в унисон с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и със стратегическите цели и приоритети на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Схемата за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на приоритетна ос 1 на ОП РЧР, чиято основна цел е повишаване достъпа до заетост и качество на работните места. Общата цел на проектното предложение е създаване на устойчиви нови работни места и подобряване качеството на работната среда.

Списък с поканените гости