СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Помощник лаборант в производство

Помощник лаборант в производство

Нашият клиент ИНДРАЛЕК, компания с дългогодишни традиции в производството на козметика и популярна козметична марка еЛек, търси да назначи сътрудник за технологични процеси и организация за своето производство в гр. София.

Основни задължения:

⇨ Включва се в помощните дейности в производството – пълнене, подреждане и отчет на готовата продукция;
⇨Подготвя отделните субстанции за работа;
⇨ Подрежда и подготвя опаковки за готовите продукти;
⇨ Нанася етикети върху готовата продукция;
⇨ Подрежда и поддържа лабораторията и складовите площи към нея във вид, удобен и практичен за работа;
⇨ Измива и почиства посудата, машините за производство, производстве-ните и складови помещения.
⇨ Поддържа наличности от всички субстанции;
⇨ Поддържа наличности от всички опаковки за готовите продукти;
⇨ Поддържа наличности от етикети за готовите продукти;
⇨ Следи за наличността на материали и конумативи за правилното функциониране на производствените помещения – препарати за почист-ване, препарати за дезинфекция и други;
⇨ Поддържа хигиената на работното си място;
⇨ Информира прекия си ръководител за нередности.

Допълнителни задължения:

⇨ Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител или от управителя на производствения обект, свързани с работата му.

Отговорности:

При изпълнение на своите задължения помощникът следи за:

⇨ качеството на извършваната работа – до стойността на проваления продукт;
⇨ материалните наличности – до стойността на съответното имущество;
⇨ коректно изпълнена продукция – до стойността на провалената продукция;
⇨ поверените му материални активи;
⇨ правилното ползване на производствените машини;
⇨ правилна и безопасна работа в производството;
⇨ противопожарна безопасност.

Връзки и взаимоотношения:

⇨ В ежедневната работа работи директно в сътрудничество с управителя на „ИНДРАЛЕК”
⇨ Контактува със съдружниците в „ИНДРАЛЕК”
⇨ Контактува с доставчици, партньори и представители на контролните органи във връзка с изпълняваната работа.

Изисквания за заемане на длъжността:

⇨ Образователни изисквания за длъжността: минимум средно образование
⇨ Умения за работа със субстанции, работа с машини, работа с почистващи и дезинфекционни средства
⇨ Познаване на производствената дейност и реда за извършване на инвентаризация;
⇨ Организира и разпределя времето си за изпълнение на текущите задачи;
⇨ Личностни качества: вежливост, умение за работа в екип, организираност, инициативност, комуникативност, лоялност и др.

Хорайзънс България е компания с 18 годишен опит в сферата на HR услуги на българския и международен пазар.

Хорайзънс България притежава ЛИЦЕНЗ No 2118 от 27.09.2016.