СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

 • Всеки индивид в организацията се мотивира от различни неща.
 • Давайте обратна връзка на служителите си и дори когато тя е негативна, представете я по конструктивен начин.
 • Покажете на служителите си, че им имате доверие, делегирайки им повече отговорности.
 • Поддържайте изрядни вътрешните комуникационни канали и дръжте в течение своите служители за важните промени в компанията.
 • Изяснете ролите в екипа, очакванията, задълженията, отговорностите, критериите за оценяване още от самото начало, за да си спестите бъдещи недоразумения и демотивация от страна на служителите.
 • Помнете, че мотивирането на персонала чрез предоставяне на бонуси и награди не цели служителите да работят повече часове, а за да подкрепи стремежа към подобряване на работата, изграждане на професионално самочувствие, по- добър организационен климат и ангажираност с компанията.
 • Това, което искат всички служители, е справедливо отношение, постижения и добри социални отношения вътре в организацията.
 • Предложете на служителите си участие в печалбата на фирмата, за да създадете по- голяма ангажираност от тяхна страна.
 • Нематериалните бонуси също биха могли да бъдат мотивиращи, а не ви костват нито стотинка. Можете, например, да освободите от работа за няколко часа родител, който иска да посети училищната театрална постановка, в която участва неговото дете.
 • Не се отнасяйте към служителите си като към даденост и им помагайте да поддържат баланса работа- личен живот.
 • Показвайте на служителите си, че тяхната работа е от голямо значение и как точно тя се вписва в мисията на организацията. Важно е и те да виждат резултатите от своите усилия.
 • Предоставяйте възможности за кариерно развитие и учене.
 • Предоставяйте възможности на служителите си да се опознаят по- добре: социални мероприятия, тийм билдинг, партита и други.
 • Улавяйте проблемите в зародиш и дръжте под око проблемните си служители.
 • Подкрепяйте работата по проекти в името на мобилността, гъвкавостта на служителите и екипния дух.
 • Като мениджър, Вие влияете с отношението си на всички служители- ако Вие работите с ентусиазъм, и те ще работят така.
 • Когато отправяте похвала, нека тя да бъде искрена, навременна и публична, за да демонстрира открито какъв тип поведение се толерира в организацията. Обратно, порицанието трябва да се извърши насаме.
 • Мотивиращият мениджър знае, как да се забавлява със служителите си.
 • Не бъдете твърде самоуверени и приемайте отворено обратна връзка от служителите си.
 • Избягвайте да проявявате специално отношение към някои от служителите си, за да не демотивирате останалите.
 • Наемайте правилните хора- онези, които биха се вписали в организационната култура, които искат да работят за Вас и които са мотивирани да дават най- доброто от себе си.
 • За повишаване на екипната мотивация е от изключително значение членовете на екипа да определят заедно общите цели, да разпределят ролите и отговорностите помежду си и всеки от тях да е наясно каква е личната му полза от участието в екипа.
 • Като мениджър е необходимо да сте в течение на външните и вътрешните условия, които биха могли да демотивират персонала, да се стремите да действате превантивно или да ограничавате негативния им ефект. Финансовите затруднения, здравословните и семейните проблеми, както и други лични предизвикателства рискуват да разсеят служителя в работата и да го демотивират. Сред вътрешните условия, които също биха имали подобен негативен ефект, са лошата репутация на фирмата или финансова й нестабилност, несигурността при сливания и поглъщания, претоварването с работа, междуличностните конфликти и други. Проявявайте разбиране и помагайте на служителите си да се справят с тези предизвикателства.
 • Когато наемате служители, следете за това те да не са недостатъчно квалифицирани или свръхквалифицирани за съответната длъжност, защото това ще се отрази не само на тяхната мотивация, но и ще рефлектира върху останалите членове на екипа. В случай, че служителят не е достатъчно квалифициран, той вероятно ще се справя по- трудно и бавно със задълженията си, ще се чувства претоварен и напрегнат. В случай, че служителят е свръхквалифициран, той вероятно ще се чувства подценен, ще има усещането, че си губи времето в дреболии и че не му се гласува достатъчно доверие с по- големи отговорности.
 • Бъдете нащрек за знаци за демотивация. Ако забележите такива, инициирайте разговор със съответния служител. В този разговор е много важно да слушате активно. Искреният интерес към служителите променя тяхното отношение към по- добро.
 • Помнете, че демотивацията на един служител има ефекта на домино и може да засегне хората, с които работи непосредствено. Наличието на един демотивиран служител може да разколебае новопостъпилите, да отблъсне клиенти, а ако участва в процеса по подбор, също и потенциални бъдещи членове на организацията.
 • Когато изграждате система на възнагражденията, погрижете се за това всички служители да бъдат въвлечени с идеи и обратна връзка на всеки етап. Тази система трябва да бъде обвързана с организационните цели, да се основава на справедливи и обективни критерии, да не толерира единствено най- добре представящите се, но всички, които полагат усилия и постигат определени резултати и не на последно място, системата да поддържа баланс между материални и нематериални стимули, между индивидуални и екипни възнаграждения.
 • Нематериалните възнаграждения могат да бъдат класифицирани по следния начин: признание насаме, публично признание, възможности за лично усъвършенстване, връчване на награда, подарък или сертификат.
 • Материалните възнаграждения трябва да се основават на реалистични и обективни критерии и да се ревизират периодично. За да се постигне максимален ефект, е изключително важно материалните възнаграждения да са придружавани от нематериални.
 • Преките ръководители и мениджърите трябва да мотивират със своята личност и отношението си. Те трябва да са открити, справедливи, уверени, смели, да имат визия, да са директни, да се грижат за и да развиват служителите си.