СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Оперативен счетоводител

Оперативен счетоводител

За наш клиент, компания от високо квалифицирани счетоводители, финансисти и маркетинг специалисти – помощници в управлението на бизнеса, както във финансовата част, така и в търговско-мениджърското управление, които опознавайки бизнеса на своите клиенти, им дават нови възможности за развитие, усъвършенстване и увеличение на доходите, търсим да назначим:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ:

– Висше или средно образование специалност „Счетоводство и контрол“
– Минимум 3 години по специалността (опит в областта на строителството е предимство)
– Компютърни умения: Microsoft Office, Специализиран счетоводен софтуер
– Английски език на работно ниво
– Умения за работа в екип, позитивизъм, откритост на характера, общителност, комуникативност
– Отговорност, организираност, честност, инициативност, стремеж към постигане на добри резултати, възможности за интензивна работа

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА:

– Закон за счетоводството
– Националните и международните счетоводни стандарти
– Нормативните актове, свързани с данъчното и осигурителното законодателство
– Други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му

ОТ УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ ОЧАКВАМЕ ДА:

– Приема и проверява по форма и съдържание първичните документи за извършените стопански операции
– Своевременно осчетоводяване на документите, проверяване правилното отразяване на счетоводните статии по съответните сметки
– Съставя извлечения и оборотни ведомости от съответните сметки по указания на главния счетоводител
– Проверява декларации по ЗДДС
– Своевременно информира главния счетоводител за открити грешки в документацията
– Анализира резултатите от стопанските операции, които осчетоводява
– Упражнява вътрешен финансов контрол в рамките на възложените му от главния счетоводител задачи
– Самостоятелно или в екип да изпълнява всички други допълнително възложени от прекия ръководител задачи

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

– Възможност за разширяване на познанията в работата
– Професионална и финансова реализация във водеща българска компания с високи стандарти на работа
– Разнообразна и интересна работна среда, позволяваща изява и свобода при изпълнението на поставените задачите
– Работа в подкрепящ екип

Ако се интересувате от нашето предложение – изпратете ни подробна автобиография. Първоначалният подбор ще се извърши по документи и ще се свържем с одобрените кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбора.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.

Horizons е консултантска фирма с 18-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

💥🥇💥Имате нужда от CV, което да ви представи блестящо пред бъдещия ви работодател?
Ние ви предлагаме безплатна професионална консултация с платен дизайн за автобиография. Поръчайте тук!