СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

 

Обучения за нови служители

Въвеждащите обучения за нови служители са изключително важна част от процеса на присъединяване на нови хора към една организация. Тези обучения имат за цел да запознаят служителите със средата, политиките, процедурите и целите на организацията, както и да ги обучат върху специфични умения и задължения, които те трябва да изпълняват.
В продължение на въвеждащото обучение, новите служители могат да се запознаят със следните аспекти:

Корпоративна култура и ценности:

Обучението може да представи основните ценности, вярвания и етика, които формират културата на организацията. Това помага на служителите да разберат очакванията и да се адаптират към тях.
Организационна структура и функции: Обучението може да предостави информация за различните отделни и техните функции, включително йерархията, комуникационните канали и начините на сътрудничество в рамките на организацията.

Политики и процедури:

Новите служители трябва да бъдат запознати с политиките и процедурите на организацията, като например политики за сигурност, отпуски, отсъствия, комуникация и други, които са важни за правилното функциониране на работата.

Ръководители и колеги:

Въвеждащото обучение може да представи ръководителите и колегите на новите служители, като създава възможности за запознанство и установяване на взаимно доверие. Това помага на новите служители да се интегрират по-лесно в работната среда.

Специфични професионални умения и задължения:

В зависимост от длъжността и ролята на служителя, въвеждащото обучение може да предостави конкретни умения, необходими за успешното изпълнение на работата. Това може да включва обучение върху софтуерни инструменти, производствени процеси търговски и други професионални умения.

Въвеждащите обучения за нови служители са от решаващо значение за създаването на положително работно преживяване и ефективно интегриране на новите хора в организацията. Те трябва да бъдат добре структурирани, интерактивни и подходящо персонализирани, за да се улесни адаптацията и успешното започване на работа за новите служители.

Компаниите инвестират стотици, дори хиляди часове в обучение на нови служители, въвеждайки ги в работните процеси, стъпка по стъпка. Запознавайки ги с технологии, вътрешни стандарти и процедури. Вътрешното въвеждащо обучение не може да бъде взаимствано, то е винаги строго индивидуално, без значение дали е общо прилагано, като практика, в цялата компания или в отделен екип. Вътрешните процедури, последователност от дейности, стандарти на работа, използвани инструменти, фини умени, култура на работа, са аспекти на вътрешнофирмената култура. Те са индивидуален работен стил, корпоративна рамка, притежаваща своите специфики и особености.

Голямото текучество на кадри, както и безбройните часове инвестирани в обучение и въвеждане в работна среда, са огромен разход на човешко време и ресурс, чиято ефективност се губи в текучество.

Нашите обучения са под формата на видео материали, отразяващи специфични работни процеси на фирмата клиент. Видеата се създават по дизайн на клиент, актуализират се и могат да отразяват общи фирмени процеси и стандарти, както и работа на отделен екип или производствено звено.

 

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПРИ ИНТЕРЕС КЪМ HR УСЛУГИ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ

Ние ще създадем вашето въвеждащо нови служители фирмено обучение, под формата на видео материал. Видеата ще отразяват целият онбординг процес на вашия бизнес.
Те ще въведат бъдещите ви служители през общи фирмени практики, като задължителни такива:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА НОВИ СЛУЖИТЕЛИ

1. Използване на лични данни
2. Здравословни и безопасни условия на труд
3. Процедури и политики съгласно дейността

ВЪВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ ЗА НОВИ СЛУЖИТЕЛИ

1. Организация на работните процеси и използвани комуникационни средства – настройване на достъп
2. Производствени дейности
3. Професионални дейности
4. Търговски дейности
5. Организация на работното място
6. Фирмена визия, мисия, ценности