Онлайн Обучение Подбор на IT персонал – 24.01.22-28.01.22

Онлайн Обучение Подбор на IT персонал – 24.01.22-28.01.22

ЦЕНА: 360 лв с ДДС

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ИТ талантите са много търсени. Ако сте специалист по подбор, фокусирането върху тази пазарна ниша може да бъде много финансово изгодно за вас – стига да знаете какво правите. В случай, че не знаете, със сигурност можете да се научите.
Събрахме експертиза и професионалисти, готови да споделят своя опит в подбора на ИТ специалисти, на българския пазар, които ще обяснят сегментите, които включва техническата ниша за подбор на персонал, директното търсене на специалисти, как най-лесно да достигнете до тях и да спечелите тяхното доверие.

Нашите ментори ще ви разкрият своята методология и технически похвати как най-лесно да откриете най-качествените ресурси, как да разпознаете технически таланти с опит, да проверите ненатрапчиво тяхната експертиза и да изградите мрежа от квалифицирани кандидати. Ще се научите как да разпознавате какво ги мотивира, ще получите съвети как да преговаряте с тях, за по-голяма успеваемост и брой назначения.
В глобален аспект недостига на технически кадри е вече осезаем. Търсенето на такива специалисти е в своя пик, но търсенето на специалисти по подбор с ИТ профил, също бележи значителен ръст, не само в България, но и глобално.
Предложените стратегии в този курс ще ви помогнат да започнете уверено да практикувате подбор на ИТ кадри, да достигате по-лесно и бързо до такива специалисти и да отговорите на нарастващите нужди и изисквания на наемащите организации.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

В търсене на отговори: Защо има толкова голямо търсене на специалисти по подбор на ИТ ресурси, като следствие на постоянно нарастващите нужди от ИТ специалисти. Обучението има за цел да запознае участниците с типовете специалисти, обект на търсенията на ИТ подбора, използваните от тях технологии. Техники за подбор, подходящи за ИТ сектора и методите за откриване, достигане и тестване на ИТ експерти. Повече за техните мотиви, начин на мислене и интереси.

 1. Въведение в дейността Подбор на персонал – основни направления, преглед на местния пазар на човешки ресурси
 2. Методологии на търсене на персонал, етапи, техники, инструментариум, методология
 3. Популярни технологии – накратко за най-търсените специалисти и ИТ специалисти
 4. Запознаване с техники за тестване на технически умения у кандидати
 5. Техники за бързо разпознаване на таланти
 6. Определете ползите от наемането на гъвкаво работещи служители
 7. Методологията Директен подбор и как да я прилагаме – стъпка по стъпка
 8. Работодателска марка, HR маркетинг, работа със социални медии и Интернет като инфраструктура и среда за търсене на кадри
 9. Какво мотивира ИТ специалистите да сменят своята работа
 10. Успешни практики за търсене на ИТ специалисти
 11. Гъвкави форми на ИТ подбор
 12. Тест

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

ПОНЕДЕЛНИК 24.01 (18-20ч)

Въведение в дейността Подбор на персонал – основни направления, преглед на местния пазар на човешки ресурси

Методологии на търсене на персонал, етапи, техники, инструментариум, методология

Популярни технологии – накратко за най-търсените специалисти

Сегменти на ИТ подбор, популярни технологии и кртако описание на тяхната същност. Познаваемост на технологиите от специалистите по подбор, задълбоченост на познанията и нужда от постоянно обновяване на знанията.
– Методология за подбор на персонал
– Видове комуникация / обява / директно търсене / хеднънтинг
– Основи на търсенето и работа с LinkedIn
– Комуникация и съобщения с кандидати

ВТОРНИК 25.01 (18-20ч)

Запознаване с техники за тестване на технически умения у кандидати

Техники за бързо разпознаване на таланти

– Съвременни методологии за подбор на персонал
– Модели за учене и планиране, и систематизиране на работните процеси
– Профилиране на кандидати

Как да верифицираме техническите умения, получени академични степени и сертификати. Как да верифицираме референциите представени от кандидати.

СРЯДА 26.01 (18-20ч)

Как да определим преимуществата на кандидата и открием неговия предпочитан работодател?

– Ползи предлагани от работодателя, как мотивират кандидатите!
– Каква е ползата от разнообразието на кандидати и защо трябва да ни интересува?
– Определяне на необходимостта от човешки ресурси. Как да изберем правилния кандидат!
– Детайли в процеса на интервю, правилно разчитане на автобиография

ЧЕТВЪРТЪК 27.01 (18-20ч)

Работодателска марка, HR маркетинг, работа със социални медии и Интернет като инфраструктура и среда за търсене на кадри

Успешни практики за търсене на ИТ специалисти

Какво мотивира ИТ специалистите да сменят своята работа

Как мислят ИТ специалистите, какво е важно за тях, кое ги мотивира и защо?

Как да превъзмогнем отказа, Как да пренебрегнем негативната емоция, Кога да преговаряме и кога да се откажем!

ПЕТЪК 28.01 (18-20ч)

Успешни практики за търсене на ИТ специалисти

Алтернативни форми на ИТ подбор

Техники на търсене – популярни технологии за подбор. Техники на фокус – идеи за таргетиране
– систематизиране и бази данни
– времеви мениджмънт

10. Подготовка за тест. Дискусии


Попълнете регистрационната форма, като изберете удобен за вас начин на плащане, посочите данни за фактура