+359 2 963 43 23
Следвайте ни
НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – НОВИ КОЛЕГИ

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – НОВИ КОЛЕГИ

През август 2016г. Хорайзънс България ООД сключи договор с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ във връзка с Процедура: BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015″, за изпълнение на проект „Осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот в „Хорайзънс България“ ООД, финансиран от ЕСФ.

Представяме ви първите трима, които станаха част от нашия екип.

Може би следващият си ТИ!

Деспина Янушева – Асистент човешки ресурси