СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Новите тенденции в управлението на човешките ресурси

Новите тенденции в управлението на човешките ресурси

Анализ на наскоро появилите се практики и технологии в областта на HR

С напредването на технологиите, ролята на човешките ресурси става все по-важна за компаниите. HR професионалистите вече не само управляват хората, но също така трябва да предвиждат и бъдещи тенденции, които могат да помогнат на техните компании да останат конкурентоспособни на непрекъснато развиващия се пазар. С настъпването на 2024г. е важно да се идентифицират най-добрите практики, които биха могли да повлияят HR сферата през следващата година.
Докато пейзажът на човешките ресурси се развива, компаниите трябва да останат гъвкави и адаптивни. Стратегиите за бъдещето включват ефективно ангажиране на служителите, насърчаване на ежедневни виртуални взаимодействия с дистанционно работещи служители, предоставяне на възможности за обучение и кариерно развитие, както и редовна проверка и грижа за психичното здраве на служителите.
Ето няколко ключови тенденции в HR, които ще оформят начина, по който компаниите управляват своите служители през настоящата година:

Изкуствен интелект (AI) и анализ на данни

Очаква се през настоящата година компаниите да продължат да инвестират в технологии, за да рационализират процеса на кандидатстване за работа. AI и анализа на данни стават все по-важни инструменти в HR. Тези технологии могат да помогнат за автоматизиране на процесите, за вземане на по-информирани решения относно наемането, обучението и задържането на персонала. Например, AI може да се използва за анализ на големи количества данни от кандидати за работа, идентифициране на потенциалните най-квалифицирани и подходящи такива чрез анализиране на техните профили в социалните медии или автобиографии, докато инструментите за анализ на данни могат да помогнат на мениджърите на човешки ресурси да разберат по-добре нуждите и предпочитанията на своите служители. Освен това, фирмите ще възприемат по-интерактивни и персонализирани процеси на кандидатстване, използвайки видео интервюта, виртуална реалност и чатботове, за да ангажират по-ефективно потенциалните служители. Тези подобрения не само ще направят процеса на наемане по-удобен за кандидатите, но и ще помогнат на компаниите да привлекат и задържат най-добрите таланти на пазара на труда.

Софтуер за управление на човешките ресурси (HRMS)

Този тип софтуерни платформи интегрират различни функции за управление на човешки ресурси, включително набиране на персонал, обучение, оценка на представянето и управление на възнагражденията. Те предлагат централизирано място за съхранение и достъп до информация за служителите, което улеснява HR специалистите при изпълнение на задачите им.

Използване на хибриден модел на работа

Гъвкавият работен модел отговаря на разнообразните нужди на работната сила. Тъй като преходът към хибридни и дистанционни модели на работа продължава да набира скорост и през тази година, ето какво предлага той като предимства за бизнеса.
От една страна, бизнесът може да спести пари чрез намаляване на изискванията за офис пространства, комунални услуги и режийни разходи. Освен това подпомага за по-добрия баланс между професионалния и личния живот за служителите, което от своя страна води до по-лесно привличане и задържане на таланти.
Големи световни компании вече приеха хибридния модел на работа, демонстрирайки неговата приложимост. В момента много фирми активно приемат или обмислят прилагането на постоянен хибриден модел на работа, гарантирайки неговото бъдеще в управлението на човешките ресурси. Според различни проучвания до края на 2024г. се очаква делът на компаниите, които използват хибриден модел на работа, да нарасне значително.

Управление и лидерство с фокус върху хората

Доброто лидерство е от решаващо значение за работния климат в една компания, а лошото управление може да бъде голям проблем от гледна точка на задържането на таланти. Модерните подходи в лидерството са по-човешки ориентирани. Лидерите биват насърчавани да дават приоритет на комуникацията, работата в екип и признание за постигнати резултати на служителите. Това създава условия за здравословна организационна култура. Можем да обобщим тези условия така:
•  Подобряване на вътрешнофирмената комуникация
•  Приоритизиране на работата в екип
•  Насърчаване на обратната връзка
•  Признания и бонуси за добри резултати

Прилагане на стратегии за развитие на многообразието, равнопоставеността и приобщаването (DEI)

В отговор на нарастващата осведоменост по темата за многообразието, равнопоставеността и приобщаването на работното място, се очаква работодателите да увеличат усилията си за създаване на приобщаваща работна среда през 2024г. Това включва не само наемане на хора от различен произход, но също така създаване на среда, в която всеки се чувства ценен и подкрепян. Компаниите инвестират и в програми за обучение и развитие, насочени към насърчаване на разбирателството и съпричастността между служителите.
Чрез насърчаване на разнообразна и приобщаваща култура, фирмите могат да стимулират иновациите, да подобрят резултатите и да създадат по-силна връзка с клиентите и общностите, които обслужват.

Инвестиране в обучението и развитието на служителите

През 2024г. компаниите ще продължат да инвестират в обучението и развитието на своите служители, за да поддържат уменията им актуални и за да ги подготвят за бъдещи възможности. Това включва предоставяне на възможности за непрекъснато учене, програми за менторство, както и насърчаване на култура за учене през целия живот.
Като предоставят необходимите ресурси и подкрепа за професионално израстване, компаниите могат да повишат удовлетвореността на служителите, да подобрят производителността и да насърчат лоялността им.

Грижа за благосъстоянието на служителите

Благосъстоянието на служителите се превръща в основен въпрос през последните няколко години, поради честите случаи на работно прегаряне. В тази връзка се появява и концепцията за т.нар.„Здрава организация“, която да се справя с тези проблеми. Нейният холистичен подход се фокусира върху физическото и психическо здраве на служителите, финансовото им благополучие, социалното здраве, безопасната работна среда и насърчаването на здравословна работна култура. С други думи рамката на типа здрава организация трябва да включва следните елементи:
•  Физическо здраве
•  Психическо здраве
•  Финансово благополучие
•  Социално здраве
•  Безопасна работна среда
Борбата с бърнаут изисква системни промени, а преминаването към здрава организация обещава повишена производителност, удовлетворение на служителите и по-лесното им задържане.

Всички тези тенденции показват как технологиите и променящите се бизнес нужди продължават да оформят света на управлението на човешките ресурси. В хода на годината, можем да очакваме още иновации и промени в HR пейзажа. Чрез следване на тези тенденции и подготовка за бъдещето, компаниите могат да си осигурят успех в бързо променящата се HR среда. Бъдещето на човешките ресурси крие доста изненади, тъй като безпроблемно интегрира AI в набирането на персонал, управлението на таланти и анализите на предсказуемостта.

 

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ