+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ НАШЕТО РЕШЕНИЕ

Като наши клиенти вие можете да уточните следните подробности при наемане на служители на лизинг:

 • Определяте условията и характера на работата и изпълняваните функции
 • Контролирате трудовото представяне
 • Подбирате и/или одобрявате предложените служители

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

 • Подбор, наемане, администриране
 • Трудови договори – изготвяне, регистриране, сключване, промяна, прекратяване
 • Възнаграждения – изчисляване, изготвяне, изплащане, генериране на релевантната документация
 • Изготвяне на регулярни справки и отчети към клиента
 • Администриране на всички процеси, свързани с работата на служителите
 • Професионално и акуратно отношение както към клиента, така и към наетите служители

ЗА КОГО И КОГА Е ПОДХОДЯЩ ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

 • Чуждестранни компании и неправителствени организации, които (още) не са регистрирани в страната
 • Организации с малък брой персонал, за които не е рентабилно да назначават отделен човек с подобни функции
 • При временни проекти, изискващи допълнителен ресурс – промоции, маркетингови проучвания, кампании, сезонно наемане на работна ръка, временни назначения
 • Ограничения в щата (headcount) и бюджета за заплати
 • Публични компании, които искат да намалят съотношението приходи и/или разходи към брой персонал
 • При намаляване административната тежест на HR отделите

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА УСЛУГАТА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

 • Възнаграждения, осигуровки, данъци и други плащания се извършват от посредника/консултанта на база на детайлна справка към клиента
 • Консултантът/посредникът начислява върху горните елементи цена за услугата, която се определя според броя на служителите, типа на работа, периода, за който се ползва услугата
 • Сумата за услугата може да бъде твърдо фиксирана, на човек, за цяла група хора, като процент от възнаграждението, да включва гаранция за подмяна на служители в случай на напускане, за подбор на нови служители и други условия

 

Хорайзънс България е лицензирана да осъществява услуги по временна работа и лизинг на персонал, съгласно последните промени в Кодекса на труда и притежава Лиценз за предприятие, осигуряващо временна работа.

Изпратете ни запитване за Лизинг на персонал


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive search

Услугите за директно привличане на висок мениджмънт се осъществяват от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти CEO Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Специално ангажиран Експерт подбор, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.