+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

Лизинг на персонал – нашето предложение

Като наши клиенти вие можете да уточните следните подробности при наемане на служители на лизинг:

 • Определяте условията и характера на работата и изпълняваните функции
 • Контролирате трудовото представяне
 • Подбирате и/или одобрявате предложените служители
Ние ви предлагаме:
 • Подбор, наемане, администриране
 • Трудови договори – изготвяне, регистриране, сключване, промяна, прекратяване
 • Възнаграждения – изчисляване, изготвяне, изплащане, генериране на релевантната документация
 • Изготвяне на регулярни справки и отчети към клиента
 • Администриране на всички процеси, свързани с работата на служителите
 • Професионално и акуратно отношение както към клиента, така и към наетите служители

За кого и в какви случаи е подходящ лизингът на персонал

 • Чуждестранни компании и неправителствени организации, които (още) не са регистрирани в страната
 • Организации с малък брой персонал, за които не е рентабилно да назначават отделен човек с подобни функции
 • При временни проекти, изискващи допълнителен ресурс – промоции, маркетингови проучвания, кампании, сезонно наемане на работна ръка, временни назначения
 • Ограничения в щата (headcount) и бюджета за заплати
 • Публични компании, които искат да намалят съотношението приходи и/или разходи към брой персонал
 • При намаляване административната тежест на HR отделите

Финансови аспекти на услугата лизинг на персонал

 • Възнаграждения, осигуровки, данъци и други плащания се извършват от посредника/консултанта на база на детайлна справка към клиента
 • Консултантът/посредникът начислява върху горните елементи цена за услугата, която се определя според броя на служителите, типа на работа, периода, за който се ползва услугата
 • Сумата за услугата може да бъде твърдо фиксирана, на човек, за цяла група хора, като процент от възнаграждението, да включва гаранция за подмяна на служители в случай на напускане, за подбор на нови служители и други условия

Хорайзънс България е лицензирана да осъществява услуги по временна работа и лизинг на персонал, съгласно последните промени в Кодекса на труда и притежава Лиценз за предприятие, осигуряващо временна работа.


Изпратете ни запитване за Лизинг на персонал


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.
see_more_BG

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса…
see_more_BG

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси…
see_more_BG

Организационно консултиране

Предлагаме нашата експертиза при анализ на ефективността на HR и бизнес практиките във Вашата компания…
see_more_BG

Управление на кариерата

Като професионалисти с богат практически HR  и бизнес опит, ние можем да подпомогнем развиването на…
see_more_BG

Аутплейсмънт

Това е стойностна и етична услуга, насочена към компании, които са решили да съкратят част от персонала с цел…
see_more_BG