+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

Лизинг на персонал – Често Задавани Въпроси

1. Каква част от персонала на предприятие ползвател може да е наета за изпълнение на временна работа?

Според измененията в Кодекса на труда от началото на 2012 г. общият брой на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа в предприятие ползвател, не може да бъде повече от 30% от общия брой на работещите при него работници и служители.

2. В какви случаи не може да се сключи трудов договор за извършване на временна работа?

Не могат да се изпращат служители за извършване на временна работа при условията на първа и втора категория труд; в предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната; в предприятия, в които се провежда стачка.

3. Кой носи отговорност за задълженията към служителя?

За задълженията към работника или служителя, възникнали при, по повод или във връзка с изпълнението на възложената му работа, посредникът и фирмата – ползвател отговарят солидарно.

4. Как се прекратява такова трудово правоотношение?

Изпълнението на задълженията на работника или служителя в предприятието ползвател се прекратява:
  • със завършването на определената работа;
  • със завръщането на замествания на работа;
  • при прекратяване регистрацията на предприятието, което осигурява временна работа;
  • при изтичане срока или предсрочно прекратяване на договора между Предприятието и предприятието ползвател;
  • ако Служителят сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа;
  • с предизвестие от една от страните по трудовия договор според разпоредбите на Кодекса на труда.

Изпратете ни запитване за Лизинг на персонал


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.
see_more_BG

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса…
see_more_BG

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси…
see_more_BG

Организационно консултиране

Предлагаме нашата експертиза при анализ на ефективността на HR и бизнес практиките във Вашата компания…
see_more_BG

Управление на кариерата

Като професионалисти с богат практически HR  и бизнес опит, ние можем да подпомогнем развиването на…
see_more_BG

Аутплейсмънт

Това е стойностна и етична услуга, насочена към компании, които са решили да съкратят част от персонала с цел…
see_more_BG