+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. КАКВА ЧАСТ ОТ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛЗВАТЕЛ МОЖЕ ДА Е НАЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕННА РАБОТА

Според измененията в Кодекса на труда от началото на 2012 г. общият брой на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа в предприятие ползвател, не може да бъде повече от 30% от общия брой на работещите при него работници и служители.

2. В КАКВИ СЛУЧАИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКЛЮЧИ ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРЕМЕННА РАБОТА

Не могат да се изпращат служители за извършване на временна работа при условията на първа и втора категория труд; в предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната; в предприятия, в които се провежда стачка.

3. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ СЛУЖИТЕЛЯ

За задълженията към работника или служителя, възникнали при, по повод или във връзка с изпълнението на възложената му работа, посредникът и фирмата – ползвател отговарят солидарно.

4. КАК СЕ ПРЕКРАТЯВА ТАКОВА ТРУДОВО ПРАВНО ОТНОШЕНИЕ

Изпълнението на задълженията на работника или служителя в предприятието ползвател се прекратява:
  • със завършването на определената работа;
  • със завръщането на замествания на работа;
  • при прекратяване регистрацията на предприятието, което осигурява временна работа;
  • при изтичане срока или предсрочно прекратяване на договора между Предприятието и предприятието ползвател;
  • ако Служителят сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа;
  • с предизвестие от една от страните по трудовия договор според разпоредбите на Кодекса на труда.

Изпратете ни запитване за Лизинг на персонал


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive search

Услугите за директно привличане на висок мениджмънт се осъществяват от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти CEO Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Специално ангажиран Експерт подбор, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.