+359 2 963 43 23
Следвайте ни

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Екипът на Хорайзънс България продължава да извършва бизнес услугите си дистанционно.

1. КАКВА ЧАСТ ОТ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛЗВАТЕЛ МОЖЕ ДА Е НАЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕННА РАБОТА

Според измененията в Кодекса на труда от началото на 2012 г. общият брой на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа в предприятие ползвател, не може да бъде повече от 30% от общия брой на работещите при него работници и служители.

2. В КАКВИ СЛУЧАИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКЛЮЧИ ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРЕМЕННА РАБОТА

Не могат да се изпращат служители за извършване на временна работа при условията на първа и втора категория труд; в предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната; в предприятия, в които се провежда стачка.

3. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ СЛУЖИТЕЛЯ

За задълженията към работника или служителя, възникнали при, по повод или във връзка с изпълнението на възложената му работа, посредникът и фирмата – ползвател отговарят солидарно.

4. КАК СЕ ПРЕКРАТЯВА ТАКОВА ТРУДОВО ПРАВНО ОТНОШЕНИЕ

Изпълнението на задълженията на работника или служителя в предприятието ползвател се прекратява:
  • със завършването на определената работа;
  • със завръщането на замествания на работа;
  • при прекратяване регистрацията на предприятието, което осигурява временна работа;
  • при изтичане срока или предсрочно прекратяване на договора между Предприятието и предприятието ползвател;
  • ако Служителят сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа;
  • с предизвестие от една от страните по трудовия договор според разпоредбите на Кодекса на труда.
Прочетете за Ползите от лизинг на персонал по време на криза.

Изпратете ни запитване за Лизинг на персонал


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive search

Услугите за директно привличане на висок мениджмънт се осъществяват от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти CEO Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Специално ангажиран Експерт подбор, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.