+359 2 963 43 23
Следвайте ни

Личностно развитие

 

Управление на конфликти

Дефиниране на личната стратегия за решаване на конфликти
Дефиниране на причините за поява на конфликти
Промяна на цялостната нагласа към конфликтните ситуации
Разбиране на естеството на конфликти
Изграждане на правилен подход по време на конфликт

Управление на времето

Повишаване на личностната ефективност чрез управление на времето
Системи за управление на времето
Времето като ресурс
Ефективност vs ефикасност
Планиране на работните задачи
Квадрантите на Кови или как да приоритизираме задачите
Крадците на времето и как да се справим с тях
Делегиране на работните задачи
Срещите – как да ги организираме и за какво да внимаваме

Комуникация

Правилният начин да комуникираме
Ясно дефиниране на послания
Активно слушане
Как да си помогнем с даване на обратна връзка
Как да получаваме обратна връзка
Асертивност

Работа в стрес

Дефиниране на източника на стреса
Работа с причината за стреса
Изработване на стратегии за справяне със стреса
Фалшивите анти-стресори

Емоционална интелигентност

Самоконтрол
Самопознание
Мотивация
Емпатия
Социална компетентност

Презентационни умения

Планиране на презентацията. Модел на „4те основни камъка“
Източници на информация. Структурата на пирамидата.
Езикът на тялото или как да предадем сила на нашите послания
Работа с мултимедия и флипчарт
Преодоляване на стрес и сценична треска
Справяне с трудни участници

Изпратете ни запитване за обучение