+359 886 837 181 +359 879 364 417

☎ информация за търсещи работа +359 878 232 174

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР ✿ ✿ ✿ КАНДИДАТСТВАЙ

Личностно развитие

Поставени цели за личностно и професионално развитие

Управление на конфликти

Дефиниране на личната стратегия за решаване на конфликти
Дефиниране на причините за поява на конфликти
Промяна на цялостната нагласа към конфликтните ситуации
Разбиране на естеството на конфликти
Изграждане на правилен подход по време на конфликт

Управление на времето

Повишаване на личностната ефективност чрез управление на времето
Системи за управление на времето
Времето като ресурс
Ефективност vs ефикасност
Планиране на работните задачи
Квадрантите на Кови или как да приоритизираме задачите
Крадците на времето и как да се справим с тях
Делегиране на работните задачи
Срещите – как да ги организираме и за какво да внимаваме

Комуникация

Правилният начин да комуникираме
Ясно дефиниране на послания
Активно слушане
Как да си помогнем с даване на обратна връзка
Как да получаваме обратна връзка
Асертивност

Работа в стрес

Дефиниране на източника на стреса
Работа с причината за стреса
Изработване на стратегии за справяне със стреса
Фалшивите анти-стресори

Емоционална интелигентност

Самоконтрол
Самопознание
Мотивация
Емпатия
Социална компетентност

Презентационни умения

Планиране на презентацията. Модел на „4те основни камъка“
Източници на информация. Структурата на пирамидата.
Езикът на тялото или как да предадем сила на нашите послания
Работа с мултимедия и флипчарт
Преодоляване на стрес и сценична треска
Справяне с трудни участници

Изпратете ни запитване за обучение