Планирате да инвестирате в бизнес или да разширите съществуващ и съответно да наемете нови хора в България

Опитахме се да обобщим най-важните направления на информацията, свързана с наемане на персонал в България

image6

НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТИ

 • Население: 7 050 034 (Преброяване 2017)
 • Столица: София, 1 325 429
 • БВП :EUR 47.7 милиарда (2017)
 • БВП на глава от населението: EUR EUR 6 752 (2017)
 • Наети лица по трудово и служебно правоотношение (работна сила) – 2,31 милиона (2017)
 • Наети лица по водещи икономически дейности (март 2017)
  • Преработваща промишленост – 513 662
  • Строителство – 125 076
  • Селско, горско и рибностопанство – 75 331
  • Търговия; ремонтнаавтомобили и мотоциклети – 394 958
  • Административни и спомагателнидейности – 117 728
  • Държавноуправление – 113 745
  • Образование – 167 179
  • Хуманноздравеопазване и социалнаработа- 144 309
 • Коефициент на безработицата: 4.6%
  • В градовете: 4.3 %
  • В селата: 9.6%

 • Средната месечна заплата на лица, назначени на трудов договор, за първата четвърт на 2018 е EUR 538.5
 • Минималната работна заплата е EUR 255 а от 1 януари 2018 год. Минималната работна заплата е задължителна за България.
 • Средни заплати в най-напредналите сектори (март 2018)
  • Производство и разпределениенаелектрическа и топлиннаенергия и нагазообразнигорива – EUR 847
  • Финансови и застрахователни дейности – EUR 900
  • Стартова заплата в ИТ сектора – EUR 1376
 • Посочената информация е официална и по-скоро със статистически характер. Възможно е реалните заплати значително да се отклоняват от тези стойности, като в ИТ сектора и за позиции на управленско ниво възнагражденията достигат средните за ЕС.
 • Заплатите в София обичайно са с около 30% по-високи от останалите региони.

 • Корпоративен данък печалба – 10%, плосък данък
 • Максимален осигурителен праг – EUR 1300 на месец
 • Данък дивидент – 5%
 • Разход, заплащан от работодателя над договорената брутна заплата – 16,48%
 • Разпределяне на данък в страни от ЕС, Азия и Африка – 0%
 • ДДС – 20%
 • Данък, удържан при източника – 10%
 • ДДС върху туризма – 9%
 • Данък върху общия доход – 10%,плосък данък
 • ДДС върху доставки от ЕС – 0%
 • Максимални социални и здравни осигуровки- 24.30%
 • ДДС върху износа – 0%

 • Цена на Биг Мак (Big Mac): EUR2.10
 • Цена на една бира: EUR 1.00-2.00в ресторант средна класа; EUR 0.60 в супермаркет
 • Такси в София струва по-малко от EUR 0.40/km
 • Цена на бензина: EUR 1.149/ л.
 • Цена на недвижимите имоти – закупуване/ наемане в София, средни цени за 2017 или по-късно:
  • Закупуване: София, център – EUR 1.170/ m2
  • Закупуване: София, средна цена – EUR 934/ m2
  • Наем: София, център – EUR 5.62/ m2
  • Наем: София, средна цена – EUR 5.28/ m2

 • Агенциите за подбор на персонал в България се контролират от Националната агенция по заетостта, която издава и лицензи за тази дейност.
 • В България има 305 лицензирани агенции за подбор и 288, които има лиценз да предлагат рабта в чужбина.
 • Таксуването на кандидати за услугата намиране на работа или за препоръка за назначение е незаконно.
 • Поради размера на пазара много малко агенции са тясно специализирани в дадена индустрия или функционално направление, затова по-често се срещат такива, които са широко специализирани или т.н. генералисти. Всички големи агенции за подбор са широко специализирани и имат опит в най-добре развитите сектори в България.
 • Цените варират от 1 до 2 брутни заплати за ниски позиции и 2 до 4 брутни заплати за средни и високи ръководни позиции, като повечето консултанти работят с фиксирана тарифа, която не зависи от предвижданата за позицията заплата.
 • „Заплащане при успех“ (‘contingency’)е популярен модел на работа при рекрутмънт агенциите, но опита показва , че само 15-20% от проектите за подбор при този модел на ангажимент са реално успешни.
 • Професионалните агенции за подбор в България работят по т.н.‘retained’ценови модел, което би се превело на български като „ангажиране на агенциятапри подбор с авансово плащане за покриване на разходите”, което в повечето случаи е около 20-30% от договорената комисиона. В този случай успеваемостта на назначенията е 75% или повече. Основната причина е ангажараността и поемането на отговорност и на двете страни към проекта на търсене и подбор.

 


Полезни връзки:

Източници:

Национален осигурителен институт, Национален статичстически институт, Финансово министерство, Министерство на труда и цоциалната политика, Българска Търговска Камара, Национална агенция по заетостта, Wikipedia

 

Изпратете ни запитване

 


 

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

Подбор на персонал

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive management search

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.