СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

 

Планирате да инвестирате в бизнес или да разширите съществуващ и съответно да наемете нови хора в България

Опитахме се да обобщим най-важните направления на информацията, свързана с наемане на персонал в България

image6

НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТИ

 • Население: 7 050 034 (Преброяване 2017)
 • Столица: София, 1 325 429
 • БВП :EUR 47.7 милиарда (2017)
 • БВП на глава от населението: EUR EUR 6 752 (2017)
 • Наети лица по трудово и служебно правоотношение (работна сила) – 2,31 милиона (2017)
 • Наети лица по водещи икономически дейности (март 2017)
  • Преработваща промишленост – 513 662
  • Строителство – 125 076
  • Селско, горско и рибностопанство – 75 331
  • Търговия; ремонтнаавтомобили и мотоциклети – 394 958
  • Административни и спомагателнидейности – 117 728
  • Държавноуправление – 113 745
  • Образование – 167 179
  • Хуманноздравеопазване и социалнаработа- 144 309
 • Коефициент на безработицата: 4.6%
  • В градовете: 4.3 %
  • В селата: 9.6%

 • Средната месечна заплата на лица, назначени на трудов договор, за първата четвърт на 2018 е EUR 538.5
 • Минималната работна заплата е EUR 255 а от 1 януари 2018 год. Минималната работна заплата е задължителна за България.
 • Средни заплати в най-напредналите сектори (март 2018)
  • Производство и разпределениенаелектрическа и топлиннаенергия и нагазообразнигорива – EUR 847
  • Финансови и застрахователни дейности – EUR 900
  • Стартова заплата в ИТ сектора – EUR 1376
 • Посочената информация е официална и по-скоро със статистически характер. Възможно е реалните заплати значително да се отклоняват от тези стойности, като в ИТ сектора и за позиции на управленско ниво възнагражденията достигат средните за ЕС.
 • Заплатите в София обичайно са с около 30% по-високи от останалите региони.

 • Корпоративен данък печалба – 10%, плосък данък
 • Максимален осигурителен праг – EUR 1300 на месец
 • Данък дивидент – 5%
 • Разход, заплащан от работодателя над договорената брутна заплата – 16,48%
 • Разпределяне на данък в страни от ЕС, Азия и Африка – 0%
 • ДДС – 20%
 • Данък, удържан при източника – 10%
 • ДДС върху туризма – 9%
 • Данък върху общия доход – 10%,плосък данък
 • ДДС върху доставки от ЕС – 0%
 • Максимални социални и здравни осигуровки- 24.30%
 • ДДС върху износа – 0%

 • Цена на Биг Мак (Big Mac): EUR2.10
 • Цена на една бира: EUR 1.00-2.00в ресторант средна класа; EUR 0.60 в супермаркет
 • Такси в София струва по-малко от EUR 0.40/km
 • Цена на бензина: EUR 1.149/ л.
 • Цена на недвижимите имоти – закупуване/ наемане в София, средни цени за 2017 или по-късно:
  • Закупуване: София, център – EUR 1.170/ m2
  • Закупуване: София, средна цена – EUR 934/ m2
  • Наем: София, център – EUR 5.62/ m2
  • Наем: София, средна цена – EUR 5.28/ m2

 • Агенциите за подбор на персонал в България се контролират от Националната агенция по заетостта, която издава и лицензи за тази дейност.
 • В България има 305 лицензирани агенции за подбор и 288, които има лиценз да предлагат рабта в чужбина.
 • Таксуването на кандидати за услугата намиране на работа или за препоръка за назначение е незаконно.
 • Поради размера на пазара много малко агенции са тясно специализирани в дадена индустрия или функционално направление, затова по-често се срещат такива, които са широко специализирани или т.н. генералисти. Всички големи агенции за подбор са широко специализирани и имат опит в най-добре развитите сектори в България.
 • Цените варират от 1 до 2 брутни заплати за ниски позиции и 2 до 4 брутни заплати за средни и високи ръководни позиции, като повечето консултанти работят с фиксирана тарифа, която не зависи от предвижданата за позицията заплата.
 • „Заплащане при успех“ (‘contingency’)е популярен модел на работа при рекрутмънт агенциите, но опита показва , че само 15-20% от проектите за подбор при този модел на ангажимент са реално успешни.
 • Професионалните агенции за подбор в България работят по т.н.‘retained’ценови модел, което би се превело на български като „ангажиране на агенциятапри подбор с авансово плащане за покриване на разходите”, което в повечето случаи е около 20-30% от договорената комисиона. В този случай успеваемостта на назначенията е 75% или повече. Основната причина е ангажараността и поемането на отговорност и на двете страни към проекта на търсене и подбор.

 


Полезни връзки:

Източници:

Национален осигурителен институт, Национален статичстически институт, Финансово министерство, Министерство на труда и цоциалната политика, Българска Търговска Камара, Национална агенция по заетостта, Wikipedia
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ


Изпратете ни запитване


КАКВИ HR УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

 

EXECUTIVE SEARCH

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

HR СПЕЦИАЛИСТ ПОД НАЕМ

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

Хорайзънс България използва натрупаната в годините HR експертиза, за да предложи професионално управление на работодателска марка

ОБУЧЕНИЯ

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.