+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

Планирате да инвестирате в бизнес или да разширите съществуващ и съответно да наемете нови хора в България

Опитахме се да обобщим най-важните направления на информацията, свързана с наемане на персонал в България

 

image6

 

Наемане на персонал в България – важна информация и факти

 • Население: 7,35 милиона (Преброяване 2011)
 • Столица: София, 1,2 милиона
 • БВП :EUR 37,4 милиарда (2010)
 • БВП на глава от населението: EUR4 500 – 43% от средния БВП за ЕС (2010)
 • Наети лица по трудово и служебно правоотношение (работна сила) – 2,15 мил.(2011)
 • Наети лица по водещи икономически дейности (март 2011)
  • Преработваща промишленост – 489 229
  • Строителство – 129 499
  • Селско, горско и рибностопанство – 56 145
  • Търговия; ремонтнаавтомобили и мотоциклети – 391 935
  • Административни и спомагателнидейности – 105 593
  • Държавноуправление – 115 534
  • Образование – 168 469
  • Хуманноздравеопазване и социалнаработа- 128 509
 • Коефициент на безработицата: 12%
  • В градовете: 10.4%
  • В селата: 17.7%

 • Средният разход за труд за първата четвърт на 2011 е EUR63, което е с 6% повече от средния разход за миналата година. Това включва разходи за обезщетения, социални и здравини осигуровки, други разходи и надбавки, данък върху социалните разходи.
 • Средната месечна заплата на лица, назначени на трудов договор, за първата четвърт на 2011 е EUR344.
 • Минималната работна заплата е EUR123, а от 1 септември се очаква увеличение и сумата ще достигне EUR138 (EUR108, след като се приспаднат такси и осигуровки). Минималната работна заплата е задължителна за България.
 • Средни заплати в най-напредналите сектори (март 2011)
  • Производство и разпределениенаелектрическа и топлиннаенергия и нагазообразнигорива- EUR 736
  • Информационни технологии и комуникации – EUR 760
  • Финансови и застрахователни дейности – EUR 668
  • Стартова заплата в ИТ сектора – EUR 500
 • Посочената информация е официална и по-скоро със статистически характер. Възможно е реалните заплати значително да се отклоняват от тези стойности, като в ИТ сектора и за позиции на управленско ниво възнагражденията достигат средните за ЕС.
 • Заплатите в София обичайно са с около 30% по-високи от останалите региони.

 • Корпоративен данък печалба – 10%,плосък данък
 • Максимален осигурителен праг – EUR1020 на месец
 • Данък дивидент – 5%
 • Разход, заплащан от работодателя над договорената брутна заплата – 17,9%
 • Разпределяне на данък в страни от ЕС, Азия и Африка – 0%
 • ДДС – 20%
 • Данък, удържан при източника – 10%
 • ДДС върху туризма – 7%
 • Данък върху общия доход – 10%,плосък данък
 • ДДС върху доставки от ЕС – 0%
 • Максимални социални и здравни осигуровки- 30.7%
 • ДДС върху износа – 0%

 • Цена на Биг Мак (Big Mac): EUR2.00
 • Цена на една бира: EUR 1.00-2.00в ресторант средна класа; EUR 0.40 в супермаркет
 • Вечеря за двама (салата, основно ястие, бира/ безалкохолно, десерт) в ресторант средна класа в центъра на София: EUR 20 – 30
 • Такси в София струва по-малко от EUR 0.30/km; такси от центъра до летището: около EUR5.00
 • Цена на бензина: EUR 1.29/ л.
 • Цена на недвижимите имоти – закупуване/ наемане в София, средни цени за 2010 или по-късно:
  • Закупуване: София, център – EUR 1136/ m2
  • Закупуване: София, средна цена – EUR 754/ m2
  • Наем: София, център – EUR 5/ m2
  • Наем: София, средна цена – EUR 4/ m2

 • Агенциите за подбор на персонал в България се контролират от Националната агенция по заетостта, която издава и лицензи за тази дейност.
 • В България има 334 лицензирани агенции за подбор.
 • Таксуването на кандидати за услугата намиране на работа или за препоръка за назначение е незаконно.
 • Поради размера на пазара много малко агенции са тясно специализирани в дадена индустрия или функционално направление, затова по-често се срещат такива, които са широко специализирани или т.н. генералисти. Всички големи агенции за подбор са широко специализирани и имат опит в най-добре развитите сектори в България.
 • Цените варират от 1 до 2 брутни заплати за ниски позиции и 2 до 4 брутни заплати за средни и високи ръководни позиции, като повечето консултанти работят с фиксирана тарифа, която не зависи от предвижданата за позицията заплата.
 • „Заплащане при успех“ (‘contingency’)е популярен модел на работа при рекрутмънт агенциите, но опита показва , че само 15-20% от проектите за подбор при този модел на ангажимент са реално успешни.
 • Професионалните агенции за подбор в България работят по т.н.‘retained’ценови модел, което би се превело на български като „ангажиране на агенциятапри подбор с авансово плащане за покриване на разходите”, което в повечето случаи е около 20-30% от договорената комисиона. В този случай успеваемостта на назначенията е 75% или повече. Основната причина е ангажараността и поемането на отговорност и на двете страни към проекта на търсене и подбор.

 


 

Полезни връзки

Източници:
Национален осигурителен институт, Национален статичстически институт, Финансово министерство, Министерство на труда и цоциалната политика, Българска Търговска Камара, Национална агенция по заетостта, Wikipedia

 

Изпратете ни запитване за ЧР Услуги