СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

 

ПОДОБРЕТЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО СИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

Кариерното консултиране, известно още като кариерен коучинг, е ценна услуга, насочена към правилно идентифициране на професия, кариерна пътека и бъдещи професионални планове, по-добро разбиране на пазара на труда и как ефективно търсещите работа да позиционират себе си пред работодателите, което включва и правилно представяне на професионална информация, поведение на интервю, преговори за условия по трудов договор.

Кариерните консултации предоставят насоки, инструменти и ресурси за подпомагане на вземането на информирани решения относно развитието и напредъка в кариерата, правилно поведение при явяване на интервю за работа, правилно презентиране на професионална история.

УСЛУГИ КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Услугите по кариерно консултуране предоставяни от Horizons Bulgaria включват:

  1. Съдействие при създаване на автобиография – текст
  2. Съдействие при създаване на автобиография – дизайн
  3. Адаптиране на автобиография за кандидатстване по различни позиции
  4. Помощ при оформяне на професионални профили в сайтове за търсене на работа и LinkedIn
  5. Съвети за отговори в интервю
  6. Съвети за преговори при наемане на работа
  7. Лична коучинг сесия за подобряване на комуникационни и презентационни умения
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ И КОНСУЛТАЦИИ
☎ 0884 38 66 38
; ☎ 0888 18 38 83; ☎ 0878 23 21 74
career advisory

КАРИЕРНА САМООЦЕНКА

Кариерните консултанти често започват с помощта на клиентите да идентифицират техните интереси, ценности, силни и слаби страни. Това може да включва разговори с цел изясняване на планновете или оценки за предоставяне на прозрения относно личностните черти и как те се съчетават с различните кариерни пътища.

За тези, които търсят промяна в кариерата, консултантите предлагат подкрепа в идентифицирането на прехвърлими умения, проучването на нови индустрии и осигуряването на гладък преход. Преход в кариерата е важна стъпка, тя трябва да бъде добре обмислена.
Консултантите също така адресират как да постигнете здравословен баланс между работа и личен живот, управлението на стреса и гарантирането, че кариерните решения са в съответствие с личните житейски цели и доколко балансът е постижим в съответната професионална сфера.

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Разбирането на пазара на труда е от съществено значение. Кариерните консултанти проучват тенденциите, търсенето в различните сектори и уменията, които работодателите търсят. Тази информация помага на клиентите да насочат своите усилия за търсене на работа или развитие на кариерата по-ефективно.

АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА КАРИЕРА

Консултантите помагат в определянето на реалистични кариерни цели и разработването на подход за постигането им. Това включва разглеждане на потенциални кариерни ходове и идентифициране на необходимите умения и квалификации. Развитие на умения: Консултантите могат да идентифицират липсващи умения и да препоръчат обучение или допълнително образование. Те помагат на клиентите да подобрят своята заетост, като съветват за курсове, работилници или сертификати, които са в съответствие с техните кариерни цели.

СТРАТЕГИИ ЗА МРЕЖОВО СВЪРЗВАНЕ

Изграждането на професионална мрежа е ключ към развитието на кариерата. Консултантите съветват как да се свържете с професионалисти от индустрията, да посещавате съответни събития и да използвате социални медийни платформи като LinkedIn за разширяване на контактите.

ПОДГОТОВКА ЗА ИНТЕРВЮ

Консултантите предоставят коучинг по техники за интервю, включително как да отговарят на общи въпроси, езика на тялото и етикета за последващи действия. Тази подготовка може значително да увеличи увереността и представянето на клиента на интервюта.

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИ

Написване на резюме и мотивационно писмо:
Създаването на убедително резюме и мотивационно писмо, когато това се изисква е от решаващо значение. В зависимост от професията, по-удачен допълващ документ може да бъде ПОРТФОЛИО от проекти, списъци на постижения, приложение със сертификати. Кариерните консултанти предлагат експертиза в създаването на документи, които ефективно представят уменията и опита на клиента, адаптирани към работните места, за които кандидатстват.
Добрата графичната подготовка на автобиография е критично важна за доброто представяне. Кандидатстването за различни позиции, изисква разработване на различни варианти на CV, с фокус върху желаната позиция. Ние консултираме кандидатите в създаването на текстове и графично оформление, както и нужните вариации на документи. Портфолио от проекти е изключително важен документ за професии, в които се работи по разнообразни задачи.
В създаването на текст за автобиография съветваме кандидатите как правилно да структурират резюмето си, изхождайки от позицията на консултанти по подбор на персонал, с цел най-ясно и професионално да представят уменията и професионалния си опит.

ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ?

– Новозавършили, влизащи на пазара на труда млади хора, при които липсва ориентация за избор на професия, както нужната подготовка за кандидатстване за работа, като изготвяне на документи, препоръки за поведение по време на интервю, избор на подходящи позиции за кандидатстване.
– Професионалисти в средата на кариерата, търсещи напредък или промяна в кариерата
– Висши ръководители, изследващи нови възможности
– Лица, връщащи се на работа след почивка, отпуск

Request Career Advisory

ЗАЯВКА ЗА КАРИЕРНА КОНСУЛТАЦИЯ

kariernno konsultirane

Изберете Пакет - Кариерна Консултация

Maximum file size: 8.39MB

Maximum file size: 8.39MB

Maximum file size: 8.39MB

Maximum file size: 8.39MB

Consent/ Съгласия