+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

ПОЛЗИ ОТ ВРЕМЕННО НАЕМАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Екипът на Хорайзънс България продължава да извършва бизнес услугите си дистанционно.

  • ПОЛЗА ГЪВКАВОСТ

Наемането на временни служители ви дава възможност да се адаптирате към различни ситуации, пред които ви изправя бизнесът. При отсъствие на постоянни служители поради отпуск по майчинство, болнични, отпуски или дългосрочни обучения използването на услугите на посредник, който осигурява временна работа, ще ви позволи да не прекъсвате работния процес. Някои браншове със сезонна натовареност изискват допълнителен персонал през пиковете. В други случаи временно се разраства част от бизнеса на компанията. Способността да се възползвате от временната работна сила ви позволява да реагирате на промените на пазара.

 

  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОЦЕНКА И БЪРЗО ОСВОБОЖДАВАНЕ

Когато наемете временен служител, имате време да направите оценка на представянето му. Ако одобрите работата му, може да го наемете за следващ проект. Ако сметнете, че е подходящ за компанията ви, може да му предложите постоянна позиция. Ако сметнете, че не е подходящ, то не сте обвързани с него след приключване на проекта.

 

  • ПОЛЗА УДОБСТВО

Когато наемете временни служители, посредникът поема редица отговорности, което улеснява вашата работа. Посредникът може да направи подбора, той наема служителите, изчислява и администрира изплащането на възнаграждения и осигуровки, изготвя необходимата документация.

 

  • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ

Някои проекти изискват умения, компетенции и образование, каквито персоналът ви няма. В тези случаи наемането на временни служители с конкретни умения биха ви дали възможност да приключите проекта без затруднения.

 

  • ФИНАНСОВА И ПРАВНА ОПТИМИЗАЦИЯ

При ненужен ресурс не е необходимо да плащате солидни обезщетения и да носите правен и репутационен риск от процедури по съкращения на персонал.

Изпратете ни запитване за Лизинг на персонал


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive search

Услугите за директно привличане на висок мениджмънт се осъществяват от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти CEO Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Специално ангажиран Експерт подбор, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.