СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ – ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Каква част от персонала на предприятие ползвател може да е наета за изпълнение на временна работа?

Според измененията в Кодекса на труда от началото на 2012 г. общият брой на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа в предприятие ползвател, не може да бъде повече от 30% от общия брой на работещите при него работници и служители.

2. В какви случаи не може да се сключи трудов договор за извършване на временна работа?

Не могат да се изпращат служители за извършване на временна работа при условията на първа и втора категория труд; в предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната; в предприятия, в които се провежда стачка.

3. Кой носи отговорност за задълженията към служителя?

За задълженията към работника или служителя, възникнали при, по повод или във връзка с изпълнението на възложената му работа, посредникът и фирмата – ползвател отговарят солидарно.

4. Как се прекратява такова трудово правоотношение?

Изпълнението на задълженията на работника или служителя в предприятието ползвател се прекратява:
  • със завършването на определената работа;
  • със завръщането на замествания на работа;
  • при прекратяване регистрацията на предприятието, което осигурява временна работа;
  • при изтичане срока или предсрочно прекратяване на договора между Предприятието и предприятието ползвател;
  • ако Служителят сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа;
  • с предизвестие от една от страните по трудовия договор според разпоредбите на Кодекса на труда.