+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс България е лицензирана фирма, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда от началото на 2012 г.

Екипът на Хорайзънс България продължава да извършва бизнес услугите си дистанционно.

ВРЕМЕННА РАБОТА

… известна още като лизинг на персонал, е бизнес услуга, при която едно юридическо лице (предприятие, осигуряващо временна работа) наема и осигурява на друго юридическо лице (предприятие ползвател) персонал под негово ръководство и контрол. Такава услуга се предоставя до завършване на определена работа или за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

УСЛУГАТА ПРЕДСТАВЛЯВА ГЪВКАВО РЕШЕНИЕ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

… които имат нужда от нови или допълнителни служители, но не желаят или нямат възможност да ги назначат за постоянно при себе си.
Причините за това могат да са различни – законови ограничения, корпоративна политика, наемане на персонал за определен пиков период от годината, работа по проекти, както и оптимизиране на дейности чрез изнасяне извън компанията на неспецифични дейности и работни функции.

Прочетете за Ползите от лизинг на персонал по време на криза.

Изпратете ни запитване за Лизинг на персонал


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive search

Услугите за директно привличане на висок мениджмънт се осъществяват от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти CEO Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Специално ангажиран Експерт подбор, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.