КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс България е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда от  2012 г.

ВРЕМЕННА РАБОТА

… известна още като лизинг на персонал, е бизнес услуга, при която едно юридическо лице (предприятие, осигуряващо временна работа) наема и осигурява на друго юридическо лице (предприятие ползвател) персонал под негово ръководство и контрол. Такава услуга се предоставя до завършване на определена работа или за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

ГЪВКАВО РЕШЕНИЕ

За фирми които имат нужда от нови или допълнителни служители, но не желаят или нямат възможност да ги назначат за постоянно при себе си.
Причините за това могат да са различни – законови ограничения, корпоративна политика, наемане на персонал за определен пиков период от годината, работа по проекти, както и оптимизиране на дейности чрез изнасяне извън компанията на неспецифични дейности и работни функции.

ФИНАНСОВО ИЗГОДНО РЕШЕНИЕ

Всички стартиращи, а дори и зрели компании имат ограничени финансови възможности, изнесеното управление на служители, предоставя повече време за реализация на бизнес планове и намалява административния разход на компаниите.

КАЧЕСТВЕНИ РЕСУРСИ

Лизингът на персонал, в по-голямата част от случаите, е услуга комбинирана с Подбор на персонал. Това позволява качествен избор на кадри и последващото им организирано управление и администриране.

Прочетете за Ползите от лизинг на персонал по време на криза

ПО-МАЛКО АДМИНИСТРАТИВНА РАБОТА

Обемът от административна работа често води до излишен разход на време и средства. Лизингът на персонал е дейност, която успешно изнася този тип досадна, но задължителна работа към лизингодателя и предоставя повече време за преследване на бизнес целите на лизингополучателя.

КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

По-голям контрол върху разходите на служителите. Фирмата лизингодател проверява всикчи разходи направени от служители и ги представя в детайлни справки на лизингополучателя. Последователният контрол, на множество нива, осигурява пълна прозрачност и невъзможност за злоупотреби.

ИЗПРАТЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ  I have read and accepted the Privacy Policy of Horizons Bulgaria ltd. / Запознат съм и приемам Политика за защита на лични данни Хорайзънс България ООД.

   

  КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

  Подбор на персонал

  Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

  Executive management search

  Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

  Хедхънтинг

  Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

  On site recruiter

  Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

  Обучения

  Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

  Лизинг на персонал

  Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.