КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс България е лицензирана фирма, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда от началото на 2012 г.

ВРЕМЕННА РАБОТА

… известна още като лизинг на персонал, е бизнес услуга, при която едно юридическо лице (предприятие, осигуряващо временна работа) наема и осигурява на друго юридическо лице (предприятие ползвател) персонал под негово ръководство и контрол. Такава услуга се предоставя до завършване на определена работа или за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

ГЪВКАВО РЕШЕНИЕ

… които имат нужда от нови или допълнителни служители, но не желаят или нямат възможност да ги назначат за постоянно при себе си.
Причините за това могат да са различни – законови ограничения, корпоративна политика, наемане на персонал за определен пиков период от годината, работа по проекти, както и оптимизиране на дейности чрез изнасяне извън компанията на неспецифични дейности и работни функции.

ФИНАНСОВО ИЗГОДНО РЕШЕНИЕ

Всички стартиращи, а дори и зрели компании имат ограничени финансови възможности, изнесеното управление на служители, предоставя повече време за реализация на бизнес планове и намалява административния разход на компаниите.

КАЧЕСТВЕНИ РЕСУРСИ

Лизингът на персонал, в по-голямата част от случаите, е услуга комбинирана с Подбор на персонал. Това позволява качествен избор на кадри и последващото им организирано управление и администриране.

Прочетете за Ползите от лизинг на персонал по време на криза

ПО-МАЛКО АДМИНИСТРАТИВНА РАБОТА

Обемът от административна работа често води до излишен разход на време и средства. Лизингът на персонал е дейност, която успешно изнася този тип досадна, но задължителна работа към лизингодателя и предоставя повече време за преследване на бизнес целите на лизингополучателя.

КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

По-голям контрол върху разходите на служителите. Фирмата лизингодател проверява всикчи разходи направени от служители и ги представя в детайлни справки на лизингополучателя. Последователният контрол, на множество нива, осигурява пълна прозрачност и невъзможност за злоупотреби.


Изпратете ни запитване


 

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

Подбор на персонал

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive search

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществяват от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от CEO Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.