СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Как технологията може да подобри стратегията за подбор

Как технологията може да подобри стратегията за подбор

Статията е предназначена за подобряване на стратегията за подбор при малки компании и старт-ъпи чрез технологията.

За щастие, вече отминаха дните, през които работодателите пресяваха купища хартиени автобиографии. Сега само с едно натискане на бутон, рикрутърите могат да търсят кандидати, да селектират по-лесно подходящите от тях, които имат необходимите квалификации. От една страна, днес намирането на кандидати е по-лесно от всякога. От друга страна, днешните потенциалните служители има много по-големи очаквания от бъдещите си работодатели, отколкото само преди няколко години. Икономиката позволя на амбициозните собственици на компании да предлагат далеч по-голяма свобода и гъвкавост. Например, вместо традиционната работа от 9 до 5 ч. те могат да привличат много работници като контрактори и фрилансъри. В един все по-прецизен процес на подбор на таланти, топ кандидатите търсят всичко от потенциални работодатели – от силна фирмена култура до гъвкаво работно време.

Как собствениците на компании могат да са конкурентноспособни в модерната надпревара за таланти?

Независимо от размера на отдела по „Човешки ресурси“ на организацията, новите технологии са голям помощник в процеса по подбор и наемане. Днес всеки рикрутър може да използва софтуер, за да извлече по умен начин данните от резюметата на кандидатите за дадена позиция. Тази динамична оценка на кандидатите спомага за наемането на правилните служители, които ще допринесат за стратегическото развитие на компанията. Адаптирането на новите технологии във фирмената култура може да помогне на служителите да бъдат информирани и свързани с останалите колеги. Това води до по-висока степен на задържане и ниво на производителност.
Без съмнение, съвременната работна среда се развива, така че е естествено, вашият бизнес да адаптира подхода си за подбор на персонал към технологиите. Прочетете тази статия, за да научите основните начина, чрез които технологията може да подобри подхода ви към тези процеси. Тези начини спомагат и за задържането на най-добрите таланти през 2018 г.

  • Възползвайте се от изкуствения интелект

Вграждането на изкуствен интелект (ИИ) в процеса по подбор дава практически решения на организациите.

Автоматизирането на процеса по подбор не е нищо ново. С инструментите за машинно самообучение рикрутърите могат много по-бързо да намират висококвалифицирани кандидати. ИИ може да обработва огромни количества данни, да сортира и анализира резюметата, както и опита на кандидатите. По този начин технологията помога на работодателите да намерят по-лесно подходящите кандидати.

ИИ може не само да помогне на вашата организация да наемате правилните кандидати, но също така да ограничите текучеството. Всеки работодател не иска да допусне, че ще дойде време, когато някои от най-добрите членове на екипа му ще напусне. Днес стратегическите компании успяват да ускорят усвояването на машинното самообучение, за да запазят най-добрите си служители. Те използват данните, за да се фокусират факторите, които оказват най-голямо влияние върху решението за напускане.

  •  Увеличете разнообразието на служителите си

Компаниите, способни да привличат и задържат различни таланти, се радват на по-голямо конкурентно предимство. Според доклад за проучване за разнообразието на McKinsey от 2018 г. , компаниите с по-голямо етническо, културно и полово разнообразие, имат по-добро финансово представяне.
Действително технологиите могат да помогнат чрез алгоритми за елеминиране на предубежденията и селектиране на най-добрите кандидати. Много организации инвестират в тях, като по този начин насърчават разнообразието на подбора. Използването на машинно самообучение (ИИ) за преглед на CV-та спомага за стандартизиране и намаляване на субективността в процеса на интервю. ИИ също може да е от полза на организациите при преработването на обявите за работа с цел привличане на по-разнообразен кръг от кандидати. Веднъж използвани, подобни инструменти могат да помогнат за създаване на политики за повишения и бонуси. Това е полезно решение за новосъздадените и малки фирми, които могат да имат малък бюджет за увеличение на възнагражденията.

Привличане и задържане на служителите чрез технологията

Водещите компании наблягат на ангажираността на служителите и възможностите за учене. Колко важни са възможностите за учене при задържането на хората на работното им място? 91 % от интервюирани топ служители в САЩ посочиха тези възможности като много важни.
И все пак, повечето компании нямат култура на учене. Много компании третират ученето като нещо отделно от работата на служителите. Основно го практикуват при въвеждащо обучение на нов служител. Други компании възприемат възможностите за обучение, като ги предлагат извън контекста на работния ден на служителите.
Най-добрите организации ще направят ученето неразделна част от работата на служителите. Една добра организация трябва да предлага непрекъснато учене още от първия ден – от въвеждащото обучение, през ежедневната работа, до кариерното развитие.
Когато организациите осигуряват възможности за образование, които са пряко свързани с кариерното развитие, служителите стават по-лоялни към организациите.

На-важното

Когато компанията ви расте и екипът ви се разраства, привличането и задържането на топ таланти си остава приоритет. Докато очакванията на служителите могат да се изменят и бизнес нуждите ви може да се променят, едно нещо е сигурно: вашите хора винаги ще бъдат вашият най-ценен ресурс.

Автор: Deb LaMere, Vice President, Employee Experience в Ceridi за https://startupnation.com

Прочетете още: Как технологиите променят HR индустрията

Технологиите в сферата на човешките ресурси

За връзка с нас