СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Юрисконсулт

Тази обява е изтекла. Ако се интересувате от подобен тип роли, моля, изпратете ни актуализираната си автобиография проактивно тук. Ще се свържем с Вас, в случай, че имаме отворена позиция, която отговаря на Вашия профил. Благодарим Ви!

Наш клиент е „Феста Холдинг” АД – холдингово акционерно дружество с основна дейност придобиване и управление на участия в български дружества.
С дългогодишния си опит и високо квалифицирани специалисти, „Феста Холдинг” АД е сред компаниите лидери в България за управлението на активи и инвестиции. Поради разширяване на техния екип търсим професионалист на позиция:

Юрисконсулт

Основни функции:

 • Дава правни становища, съвети и мнения за правилното протичане на съответната дейност, както и по законосъобразността на нормативните и други актове, внасяни за разглеждане и приемане от колективните органи за управление на предприятието.
 • Изготвя проектодоговори, пълномощни и други документи, свързани с правната дейност на дружеството по предварително определени критерии.
 • Участва във водене на преговори с контрагенти на Холдинга.
 • Съдейства в издаването на документи от органите на съдебната власт, свързани с дейността на дружеството.
 • Представлява дружеството пред всички съдилища, съдебно-изпълнителни служби, регионални дирекции на МВР, държавни и общински органи и служби, търговски банки и пред всички трети лица, когато е необходимо, във връзка с дейността на дружеството.
 • Подготвя договорите, свързани със стопанисването на дълготрайните активи и по придобиването, прехвърлянето, отчуждаването или отдаването им под наем и носи отговорност за законосъобразността им.
 • Изготвя задължителни месечни отчети към ръководството по утвърдени вътрешни стандарти.Посредничи в контактите с нотариус.

Отговорности:

 • Отговаря за точното спазване и прилагане на действащото законодателство и нормативни актове.
 • Отговаря за състоянието на вътрешната нормативна уредба на дружеството и нейното съответствие с действащите нормативни актове.
 • Отговаря за спазването на параметрите за конфиденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него.
 • Отговаря за неразпространяване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му.
 • Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД.

Изисквания за заемане на позицията:

 • Висше юридическо образование
 • Минимум 3 години опит на подобна позиция
 • Работно ниво на английски език
 • Отлична компютърна грамотност
 • Познания за нормативните актове по търговското, гражданското и трудовото право и подзаконовите актове, свързани с прилагането им
 • Познания за реда и изискванията за извършване на процесуални действия.

Успешният кандидат:

 • Умее да планира, организира и контролира работата си с цел постигане на поставените цели
 • Умее да бъде самостоятелен, но и да работи ефективно в екип
 • Спазва зададените крайни срокове и указания
 • Запазва спокойствие в напрегнати ситуации
 • Стреми се към постигане на резултати и има желание да развива личните и професионалните си качества и умения

Открихте ли допирни точки с Вашите приоритети за кариерна реализация и развитие? Изпратете ни тогава своята автобиография!

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.

Horizons е консултантска фирма с 18-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

💥🥇💥Имате нужда от CV, което да ви представи блестящо пред бъдещия ви работодател?
Ние ви предлагаме безплатна професионална консултация с платен дизайн за автобиография. Поръчайте тук!

Кандидатствайте