Практически курс Подбор на IT персонал

Практически курс Подбор на IT персонал

Продължителност 5 дни (5 дни х2 астрономически часа, Общо 10 часа) 7-11.06.2021

ЦЕНА 500лв С ДДС

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КУРСА

ИТ талантите са много търсени. Ако сте специалист по подбор, фокусирането върху тази пазарна ниша може да бъде много финансово изгодно за вас – стига да знаете какво правите. В случай, че не знаете, със сигурност можете да се научите.
Събрахме експертиза и професионалисти, готови да споделят своя опит в подбора на ИТ специалисти, на българския пазар, които ще обяснят сегментите, които включва техническата ниша за подбор на персонал, директното търсене на специалисти, как най-лесно да достигнете до тях и да спечелите тяхното доверие.

Нашите ментори ще ви разкрият своята методология и технически похвати как най-лесно да откриете най-качествените ресурси, как да разпознаете технически таланти с опит, да проверите ненатрапчиво тяхната експертиза и да изградите мрежа от квалифицирани кандидати. Ще се научите как да разпознавате какво ги мотивира, ще получите съвети как да преговаряте с тях, за по-голяма успеваемост и брой назначения.
В глобален аспект недостига на технически кадри е вече осезаем. Търсенето на такива специалисти е в своя пик, но търсенето на специалисти по подбор с ИТ профил, също бележи значителен ръст, не само в България, но и глобално.
Предложените стратегии в този курс ще ви помогнат да започнете уверено да практикувате подбор на ИТ кадри, да достигате по-лесно и бързо до такива специалисти и да отговорите на нарастващите нужди и изисквания на наемащите организации.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

В търсене на отговори: Защо има толкова голямо търсене на специалисти по подбор на ИТ ресурси, като следствие на постоянно нарастващите нужди от ИТ специалисти. Обучението има за цел да запознае участниците с типовете специалисти, обект на търсенията на ИТ подбора, използваните от тях технологии. Техники за подбор, подходящи за ИТ сектора и методите за откриване, достигане и тестване на ИТ експерти. Повече за техните мотиви, начин на мислене и интереси.

  1. Популярни технологии – накратко за най-търсените специалисти
  2. Запознаване с техники за тестване на технически умения у кандидати
  3. Техники за бързо разпознаване на таланти
  4. Определете ползите от наемането на гъвкаво работещи служители
  5. Методологията Директен подбор и как да я прилагаме – стъпка по стъпка
  6. Други популярни методологии за търсене на ИТ таланти
  7. Какво мотивира ИТ специалистите да сменят своята работа
  8. Успешни практики за търсене на ИТ специалисти
  9. Гъвкави форми на ИТ подбор
  10. Тест

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Група 1: Понеделник – Петък 9-11ч
Група 2: Понеделник – Петък 13-15ч
Група 3: Понеделник – Петък 16-18ч
Група 4: Понеделник – Петък 19-21ч

ПОНЕДЕЛНИК 07.06

1. Популярни технологии – накратко за най-търсените специалисти

Сегменти на ИТ подбор, популярни технологии и кртако описание на тяхната същност. Познаваемост на технологиите от специалистите по подбор, задълбоченост на познанията и нужда от постоянно обновяване на знанията.

Технологии на фокус:

LAMP stack: JavaScript – Linux – Apache – MySQL – PHP
LEMP stack: JavaScript – Linux – Nginx – MySQL – PHP
MEAN stack: JavaScript – MongoDB – Express – AngularJS – Node.js
Django stack: JavaScript – Python – Django – MySQL
Ruby on Rails: JavaScript – Ruby – SQLite – Rails

Client Software (Front End)

HTML, CSS, Bootstrap, W3.CSS, JavaScript, ES5, HTML DOM, JSON, XML, jQuery
Angular, React, Backbone.js, Ember.js, Redux, Storybook, GraphQL, Meteor.js, Grunt, Gulp

Server Software (Back End)

PHP, ASP, C++, C#, Java, Python, Node.js, Express.js, Ruby, REST, GO, SQL
MongoDB, Firebase.com, Sass, Less, Parse.com, PaaS (Azure and Heroku)

2. Запознаване с техники за тестване на технически умения у кандидати

Въпроси и въпросници. Дискусия.

ВТОРНИК 08.06

3. Техники за бързо разпознаване на таланти

Как да верифицираме техническите умения, получени академични степени и сертификати. Как да верифицираме референциите представени от кандидати.

4. Определете ползите от наемането на гъвкаво работещи служители

Как да определим преимуществата на кандидата и открием неговия предпочитан работодател?
Ползи предлагани от работодателя, как мотивират кандидатите!

СРЯДА 09.06

5. Методологията Директен подбор и как да я прилагаме – стъпка по стъпка

Методологията директен подбор – гайд за прилагане Стъпка по стъпка!

6. Други популярни методологии за търсене на ИТ таланти

Традиционни методи за търсене на служители – публикуване на обяви, референции, професионални мрежи.

ЧЕТВЪРТЪК 10.06

7. Какво мотивира ИТ специалистите да сменят своята работа

Как мислят ИТ специалистите, какво е важно за тях, кое ги мотивира и защо?

8. Успешни практики за търсене на ИТ специалисти

Как да превъзмогнем отказа, Как да пренебрегнем негативната емоция, Кога да преговаряме и кога да се откажем!

ПЕТЪК 11.06

9. Гъвкави форми на ИТ подбор

10. Тест. Дискусии


Максимален брой участници в група 10
Попълнете регистрационната форма, като изберете удобен за вас начин на плащане, посочите данни за фактура и часови диапазон, подходящ за вашия график