СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

ПРОЕКТАНТ  – Инженер с ППП за  част Организация и изпълнение на строителството

ПРОЕКТАНТ – Инженер с ППП за част Организация и изпълнение на строителството

За нашия клиент “Химкомплект-Инженеринг” АД – инженерингово дружество с дългогодишен опит в маркетинга, ръководство, управление и надзор в проектирането, строителството и монтажа, дейности по кадастъра, търговия с машини, стоки и материали, прединвестиционни проучвания и анализи, инвестиционно проектиране, оценки на въздействието върху околната среда, управление на отпадъци; индустриални и пазарни изследвания, търсим специалист с опит за позиция:

ПРОЕКТАНТ  – Инженер с ППП за  част „Организация и изпълнение на строителството /ПОИС/ и „План за безопасност и здраве“

Изисквания за заемане на длъжността

Образование  Висше, магистър; Строителен инженер – УАСГ.

ПРОЕКТАНТ – инженер с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на част „План за безопасност и здраве“  и част „Организация и изпълнение на строителството /ПОИС/“ на проекта.
Задължения:
Изготвяне на проекти съгласно действащите нормативни уредби;
Изготвяне на количествено-стойностни сметки, съгласуване на проектна документация. Изготвяне на общ координационен план.

Изисквания:
Познаване на действащата нормативна уредба;
Минимум 3 години стаж като проектант с ППП;

Сертификат за пълна проектантска правоспособност /ППП/ и Сертификат за координатор по безопасност и здраве в етапа на инвестиционното проектиране.

Предимства при избора на кандидати

Владеене на програмни продукти AutoCADCivil 3D, MS OFFICE. (предимство)

Изисквания към кандидатите за професионални умения и опит

Много добро владеене на AutoCAD, MS OFFICE, MS Project и Building Manager или друга сродна програма.

Работен език/Ниво на владеене:
Български, ползване на английски – минимални ниво В1.
Работно време (график): часове на ден/смени/почивни дни:
8,30-17 часа с ½ час обедна почивка и 2 почивки по 15 мин., налага се и работа след 17 часа, за което се предоставя и допълнителната отпуска.
Предлагат се ваучери за транспорт и храна, карта за спорт Мултиспорт.
От 2 до 7 работни дни – допълнителен платен годишен отпуск.

Допълнителни изисквания

Необходим е сертификат за пълна проектантска правоспособност /ППП/.
Шофьорска книжка кат.В.
Адрес на работно място: София бул. Александър Стамболийски № 205, ет.7

Ако смятате, че сте идеалният кандидат за екипа на нашия клиент, не се колебайте да ни изпратите своето CV.

Horizons Bulgaria е водеща компания за набиране на персонал, специализирана в експертни и средното управление с 20-годишен опит на българския пазар. Нашият екип се състои от бизнес-ориентирани консултанти с индустриална специализация, професионален разбор на бизнес тенденциите и активен подход към подбора и наемането чрез различни методологии и иновации.
Horizons притежава лиценз No 2118 от 27.09.2016 г.