СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

 

Обучителна Програма „Работа в Екип“

all training courses

Обучението има за цел да развитие на уменията за колаборация, комуникация и продуктивност в екипа.

Продължителност:
1 Ден (8 часа) с включени почивки

Модул 1: Основи на Екипната Работа

Игри за разчупване на леда
Преглед на програмата за обучение
Лично представяне и очаквания
Същността на Екипната Работа

Разбиране на дефиницията за екип
Разликата между група и екип
Етапи на развитие на екипа

Модул 2: Роли и Отговорности

Идентифициране на екипните роли (напр. лидер, фасилитатор, критик, поддръжник)
Съпоставяне на ролите с индивидуалните силни страни и умения
Важността на ясното разпределение на отговорностите
Усъвършенстване на Екипните Умения

Модул 3: Ефективна Комуникация

Основни принципи на ефективната комуникация
Преодоляване на бариерите в комуникацията
Техники за активно слушане и обратна връзка

Модул 4: Разрешаване на Конфликти

Идентифициране на източниците на конфликти
Стилове на конфликт и тяхното въздействие върху екипната работа
Стратегии за ефективно разрешаване на конфликти

Заключителна Активност: Екипната Работа в Действие
Участниците са разделени в екипи за решаване на практическа задача.
Презентация на решенията и обратна връзка от групата.

Участниците попълват оценъчна форма в края на програмата за оценка на ефективността на обучението и за идентифициране на области за бъдещо развитие.

Тази програма е обща и може да бъде персонализирана в зависимост от конкретните нужди и контекст на участниците и организацията.

Horizons Bulgaria е разпознато име в HR общността и водеща агенция за подбор на персонал в България.

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ