СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

 

План за обучение: Комуникационни уменияall training courses

Обучение по комуникационни умения в организациите се налага в няколко ключови ситуации:

Новоназначени служители или екипи:

Когато в организацията се присъединяват нови служители, е важно те да развият ефективни комуникационни умения, за да се интегрират успешно и да работят ефективно в екип.

Промени в структурата или стратегията на организацията:

Промени във фирмената култура, структура или стратегически промени често изискват подобрена вътрешна комуникация, за да се осигури гладка транзиция и да се поддържа ангажираността на служителите.

Ниска производителност или комуникационни проблеми в екипите

Ако се наблюдава ниска ефективност или чести недоразумения и конфликти в работните екипи, това може да е сигнал, че са необходими подобрения в комуникационните умения.

Развитие на лидерски умения

За ръководители и мениджъри, комуникационните умения са критични за управлението и мотивацията на техните екипи, както и за воденето на преговори и представяне на организацията навън.

Предстоящи промени или кризисни ситуации

В периоди на промяна или криза, ефективната комуникация е ключова за управление на очакванията и поддържане на морала и ангажираността на служителите.

Международна и мултикултурна среда

В глобализиращия се свят, организациите често работят в международен и мултикултурен контекст, което изисква специфични комуникационни умения, за да се преодолеят културните бариери.

Технологични промени

Въвеждането на нови технологии може да изисква обучение, за да се увери, че служителите ефективно използват новите комуникационни платформи и инструменти.

Във всеки от тези случаи, целенасоченото обучение по комуникационни умения може значително да подобри взаимодействията вътре в организацията и да допринесе за по-добрите бизнес резултати.

Всяко обучение по Комуникационни умения се планира в зависимост от нуждите на организацията, за която се провежда. В общия случай следва да се дефинират:
Цел на обучението: Развитие на ефективни комуникационни умения, които да подобрят междуличностните взаимодействия и професионалната ефективност.

Методи на обучение: Интерактивни лекции, работилници, ролеви игри, групови дискусии, обратна връзка, самооценки и видео презентации.

ПРОГРАМА

Сесия 1: Въведение в комуникационните умения

 • Значението на ефективната комуникация
 • Основни комуникационни модели и теории

Сесия 2: Невербална комуникация

 • Жестове, изражения на лицето и езика на тялото
 • Важността на невербалните сигнали в комуникацията
Сесия 3: Умения за активно слушане

 • Техники за активно слушане
 • Практически упражнения за подобряване на уменията за слушане

Сесия 4: Ясно и съдържателно изразяване

 • Структуриране на мисли и идеи
 • Ефективно изразяване и аргументация
Сесия 5: Емоционална интелигентност в комуникацията

 • Разбиране и управление на емоции
 • Влиянието на емоционалната интелигентност върху комуникацията

Сесия 6 и 7: Управление на конфликти и трудни разговори

 • Стратегии за управление на конфликти
 • Техники за справяне с трудни разговори и ситуации
Сесия 8: Обратна връзка – даване и приемане

 • Техники за ефективно даване на обратна връзка
 • Приемане на критика и използване на обратната връзка за личностно развитие
Сесия 9: Публично говорене и презентационни умения

 • Съвети и техники за публично говорене
 • Създаване и представяне на въздействащи презентации
Сесия 10: Приложение на комуникационните умения в професионалния контекст

 • Комуникация в екип и между отдели
 • Създаване на положителна работна атмосфера чрез ефективна комуникация
Оценка на обучението: Участниците ще бъдат оценявани чрез наблюдение по време на сесиите, както и чрез финален практически тест, включващ представяне или ролева игра.

Обратна връзка и сертификация: Всеки участник ще получи индивидуална обратна връзка за своите умения и прогрес. При успешно завършване на обучението, участниците ще получат сертификат за участие.
Horizons Bulgaria е разпознато име в HR общността и водеща агенция за подбор на персонал в България.

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ