СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

 

Обучителна програма „Емоционална интелигентност“

all training courses

Обучението има за цел развитие на уменията за самоосъзнаване, саморегулация, социална осведоменост и управление на взаимоотношенията чрез приложение на емоционалната интелигентност в личния и професионалния живот.

Продължителност: 1 Ден (8 часа) с включени почивки

Въвеждаща сесия: Основи на емоционалната интелигентност и Увод в емоционалната интелигентност

Дефиниция и основни концепции
Значението на емоционалната интелигентност в работата и личния живот

Модул 1: Самоосъзнаване

Упражнения за разпознаване на собствените емоции
Методи за самоанализ и рефлексия
Развиване на интуиция и емоционална прозорливост

Модул 2: Саморегулация (1.5 часа)

Техники за управление на емоции
Стратегии за справяне със стрес и негативни емоции
Упражнения за възстановяване и запазване на емоционален баланс

Следобедна сесия: Развитие на социални умения

Модул 3: Социална осведоменост

Емпатия и разбирането на чуждите емоции
Невербална комуникация и четене на емоционални сигнали
Развиване на умения за активно слушане и разбиране

Модул 4: Управление на взаимоотношенията

Техники за изграждане и поддържане на позитивни взаимоотношения
Умения за разрешаване на конфликти с емоционална интелигентност
Развиване на влияние и лидерски умения чрез емоционална интелигентност
Заключение и обратна връзка

Заключителни дискусии и оценка на обучението
Обобщение на основните моменти от обучението
Подходи за интегриране на наученото в ежедневието
Обратна връзка от участниците и планиране на следващи стъпки за личностно развитие

В края на деня участниците попълват анкета за оценка на обучението и за идентифициране на възможности за подобрение.

Horizons Bulgaria е разпознато име в HR общността и водеща агенция за подбор на персонал в България.

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ