СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

КОЛКО БЪРЗО МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА?

КОЛКО БЪРЗО МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОФЕРТА?

Анкета е проведена на сайта на Horizons Bulgaria в периода март – април 2009 г. показва интересна закономерност при получаване на оферта за работа, броя на проведените интервюта и времето между последната среща с кандидата.

Близо 1/ 3 или 28 % от отговорилите посочват, че са получили оферта по време на първо или някое от следващите интервюта. Този факт показва известна импулсивност от страна на вземащите решения. На следващия ден след интервюто оферта за работа получават 21,9 % от анкетираните.

 

Следващата група – 22,8 % от кандидатите са получили предложението за работа в рамките на до една седмица след последното интервю.

 

Сумирани предходните групи резултатите показват, че за повече от 2/3 получили оферта за работа това става до 1 седмица след интервюто или това са 71,9 % от всички анкетирани.

 

Шансовете да получите оферта за работа след повече от 1 седмица от последната среща рязко намаляват! Между седмица и месец след последната среща оферта получават 17,5%, а след повече от месец с оферта за работа са се сдобили едва на 10% от кандидатите.

 

Какво показват тези факти!?

Първият извод от анкетата е, че работодателите от една страна са гъвкави и готови да вземат решение веднага по време на интервюто, дори с цената да пренебрегнат следващи и по-добри кандидати. Това може да се обясни и с ефекта на първото впечатление, което кандидатите създават у своите бъдещи работодатели и влиянието на това първоначално впечатление при вземането на окончателно решение. От друга страна по този начин се намалява възможността да се проверят референции, да се остави период-дистанция между първа и следващи срещи заради възможността кандидата да бъде видян в различни ситуации.

Втори извод, който може да се направи е, че за хората, които не получават обратна връзка от интервютата си в продължение на повече от седмица шансът да получат работата рязко намалява!

Трети извод може да се направи по отношение на динамиката на наемане. Въпреки относително трудния период по отношение на нови назначения в компаниите, се оказва, че нови назначения се правят и то относително бързо! Като цяло компаниите докладват намаляване на новите позиции, въздържане от наемане на нов или външен човек там, където може да се „задържи положението” или открито намаляване на броя на служителите. Оказва се, че пазар за добри кандидати има и те получават бързо оферти.

Като заключение може да се потвърди и извода, че увеличаването на броя интервюта повишава шанса от наемане. От страна на работодателите изводът е ясен – ако не вземете решение бързо, вашият кандидат шампион получава и приема друга оферта!

Николай Николов,

Мениджър подбор за България, Horizons

София, април 2009

Свържете се с нас