+359 2 963 43 23
Следвайте ни
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Подпомагайки наш клиент в постигането на бизнес целите му, Ви представяме кариерно предизвикателство в сферата на международния сухопътен транспорт и логистика за ролята на:

Главен Счетоводител

Обхват на ролята:

 • Управление на екип от оперативни счетоводители и организиране на цялостната счетоводна дейност на компанията;
 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и подаване на статистически формуляри, краткосрочна и годишна статистика;
 • Изготвяне на справки към ръководството и към одитори;
 • Проверка и подаване на данъчни декларации;
 • Формиране на стойност и осчетоводяване на дълготрайни активи, завеждане в амортизационен план;
 • Проверка на осчетоводени командировъчни и трудови възнаграждения на шофьори, подготовка на платежни за изплащането им;
 • Анализ на разчети с контрагенти и изготвяне на протоколи за прихващане, както и осчетоводяването им;
 • Представлява дружеството пред НАП, НОИ, община и други институции

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование в сферата на счетоводството
 • Професионален опит на релевантна длъжност минимум 3 години
 • Добри компютърни умения и опит в използване на специализиран счетоводен софтуер
 • Работно ниво на английски език
 • Опит в сферата на логистика и спедиция ще се счита за предимство
 • Умения за работа в екип
 • Способност за работа в динамична среда
 • Отлични организаторски и комуникативни качества
 • Проактивност и умения за самостоятелно взимане на решения

Нашето предложение:

 • Работа на постоянен трудов договор с пълни осигуровки
 • Възможност за професионална реализация в млад и амбициозен екип в утвърдена логистична компания
 • Мотивиращо възнаграждение
 • Месторабота в района на летище София

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016.

Екипът на Хорайзънс България продължава да извършва бизнес услугите си дистанционно.

💥🥇💥Имате нужда от CV, което да ви представи блестящо пред бъдещия ви работодател?
Ние ви предлагаме безплатна професионална консултация с платен дизайн за автобиография. Поръчайте тук!

Кандидатствай