+359 2 963 43 23
Следвайте ни
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Нашият клиент е компания, лидер в областта на международния сухопътен транспорт и логистика, с отлична репутация. За нуждите на компанията търсим амбициозен и компетентен специалист за позиция:

Главен Счетоводител

Отговорности:

 • Ръководи и организира дейността на оперативните счетоводители;
 • Изготвя междинни и годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и подаване на статистически формуляри, краткосрочна и годишна статистика;
 • Изготвяне на справки към ръководството; изготвяне на справки към одитори; публикуване на ГФО; проверка и подаване на декларации към НАП;
 • Подготовка и подаване на документи при проверки и ревизии от държавни институции;
 • Формиране на стойност и осчетоводяване на дълготрайни активи, завеждане в амортизационен план, вкл. и осчетоводяване на амортизации;
 • Проверка на осчетоводени командировъчни и трудови възнаграждения на шофьори, подготовка на платежни за изплащането им;
 • Анализ на разчети с контрагенти и изготвяне на протоколи за прихващане, както и осчетоводяването им;
 • Решаване на ежедневни фирмени оперативни и счетоводни казуси;
 • Представлява дружеството пред НАП, НОИ, община и други институции.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование в сферата на счетоводството;
 • Професионален опит на релевантна длъжност минимум 2 години;
 • Опит в сферата на логистика и спедиция ще се счита за предимство;
 • Добри компютърни умения и опит в използване на специализиран счетоводен софтуер;
 • Работно ниво на английски език;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за работа в динамична среда;
 • Отлични организаторски и комуникативни качества;
 • Проактивност и умения за самостоятелно взимане на решения.

Какво предлага организацията:

 • Работа на постоянен трудов договор;
 • Работа в млад и амбициозен екип;
 • Мотивиращо възнаграждение.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Хорайзънс има лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016.