+359 2 963 43 23
Следвайте ни
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Подпомагайки наш клиент в постигането на бизнес целите му, Ви представяме кариерно предизвикателство в сферата на търговията с осветителни тела за ролята на:

Изпълнителен директор

Който да развива

бизнеса на компанията, с цел увеличаване на пазарния дял чрез изграждане и поддържане на взаимоотношенията с партньори и клиенти. Води екипа към успешното реализиране на поставените бизнес цели, бюджетира и управлява разходите на дружеството.

С основни характеристики:

доказани лидерски умения, познания и експертиза в областта на икономиката и електротехниката и владеене на английски език.

Приемете предизвикателството и ни изпратете Ваше актуално представяне.  При наличие на достатъчно допирни точки ще се свържем с Вас.

Благодарим Ви за интереса! Гарантираме Ви конфиденциалност. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.

 

Кандидатствай