СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛИЗПРАТИ CV

Обучение за обучители

Обучението за обучители е програма и специално се разработва за повишаване на уменията на вътрешно-корпоративни тренери или групи от мениджъри в организацията клиент. Дизайнът на обучението зависи от целите, които са поставени и обучаваната аудитория. Основните теми, които могат да бъдат засегнати, са: Проучване на

Read more…

Организационни обучения

  Организационна култура Изграждане на организационна култура Методи за анализ на организационната култура Внедряване на различни практики в организационната култура Изработване на цялостна стратегия Създаване на визия, мисия, ценности на организацията Създаване на стратегия на организацията Създаване на стратегия на отделни отдели Анализ на заобикалящата

Read more…

Личностно развитие

Поставени цели за личностно и професионално развитие Управление на конфликти Дефиниране на личната стратегия за решаване на конфликти Дефиниране на причините за поява на конфликти Промяна на цялостната нагласа към конфликтните ситуации Разбиране на естеството на конфликти Изграждане на правилен подход по време на конфликт

Read more…

РАЗВИТИЕ НА ЕКИПИ

  Изграждане и сплотяване екипи Опознаване на членовете на екипа Групова динамика Идентифициране на ролите в екипа Екипна ефективност и взимане на решения Изработване на групови цели и ценности Самоуправляващи се групи-споделено лидерство Ефективна групова комуникация Методи за вземане на групово решение Разпределяне на задълженията

Read more…

Мениджърски обучения

  Основни мениджърски функции Даване и търсене на обратна връзка Целеполагане и разпределяне на задачи Оценка на изпълнението Координиране Насърчаване на участието Управление на конфликти и постигане на компромиси Подпомагане на комуникацията и активно слушане Задаване и въвеждане на стандарти за изпълнение Изграждане на доверие

Read more…

Маркетинг

Създаване и управление на онлайн медии Организация на онлайн кампания за популяризиране на бранда Оптимизиране на публикации Оптимизиране на сайтове Дефиниране на Таргет групи и послания Изпратете ни запитване за обучение

Търговски умения

Основни търговски умения Комуникативни стратегии за справяне с възраженията на клиента Експертни търговски умения Управление на взаимоотношенията с ключови клиенти Създаване и представяне на търговски презентации Презентационни умения за търговци Водене на делови преговори Достигане на отлично обслужване Управление и поддържане взаимоотношения с клиенти Възстановяване

Read more…

ПОДБОР И ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ СЛУЖИТЕЛИ

Един процес по подбор трае около 2 месеца, отнемайки от времето на рикрутъри и мениджъри. Неуспешният подбор отнема 3 пъти повече време. Все повече фирми търсят добре подготвени кадри, които да им осигурят добра годишна печалба и все пак всички сме на ясно, че отсяването

Read more…

Коучинг академия

Някога задавали ли сте си въпроса „Какво се опитах да променя в себе си и в начина си на действие, в работата си, в живота си през последната година?“. Хората били на коучинг могат да отговорят на този въпрос. Понятието „Коучинг“ е много повече от

Read more…

Лидерска академия

Лидерската академия поставя пред себе си целта да подпомогне превръщане на мениджърите в осъзнати лидери. За тази цел те трябва да преминат пред личностно развитие и да унифицират разбирането си относно това какво е да бъдеш мениджър и лидер, който да бъде модел за поведение

Read more…